Omsorgspersonal gick mellan covid-19-sjuka och friska individer

Omsorgspersonal gick mellan covid-19-sjuka och friska individer

2020-11-28 0 av Peter A Rosén
SVERIGE

Drygt hälften av dem som svarade på en enkät från fackförbundet Kommunal uppgav att personal hade gått mellan covid-19-sjuka och friska individer på äldreboenden under våren.

I våras lyftes underbemanning och otrygga anställningsformer inom äldreomsorgen/vården fram som orsaker till den stora smittspridningen.

En färsk enkät från Kommunal bekräftar den bilden.

Kommunal genomförde en enkätundersökning bland skyddsombud och arbetsplatsombud på äldreboenden runtom i vårt land.

1 048 av Sveriges 2 078 äldreboenden är representerade.

Otrygghet

Undersökningen visar att bemanningen var för låg på äldreboenden med rejäl smittspridning. Man hade istället en stor andel timavlönad personal.

I enkäten ställs, exempelvis, frågan: ”Om det finns eller har funnits smittade på boendet, har de som tagit hand om covid-19-sjuka gått mellan friska och sjuka?”.

53 procent svarade att detta har hänt under den pågående pandemin.

Äldreboenden med hög smittspridning har haft problem med personal som gått till jobbet med luftvägssymtom och/eller feber.

En av förklaringarna bakom detta är att många av dem är/var timanställda eller anlitade på något annat otryggt sätt. Flera av dem har helt enkelt inte råd att tacka nej till ett arbetspass.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK