Öppet brev angående röntgenmottagningen i Vimmerby

Öppet brev angående röntgenmottagningen i Vimmerby

2022-11-04 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

INSÄNDARE

Öppet brev angående röntgenmottagningen i Vimmerby:

Det har kommit till vår kännedom att en MBL 11 (verksamhetsförändring) inom kort skall hållas på röntgen i Vimmerby med anledning av bemanningskrisen. 

Då sjukskötersketjänsterna snart blir vakanta och endast en undersköterska kvarstår som ordinarie personal, är regionens förslag till verksamhetsförändring att röntgen i Vimmerby ”pausas” från och med årsskiftet.

Moderaterna och Kristdemokraterna känner igen detta mönster:

Intensiven i Oskarshamn och palliativa enheten i Västervik är exempel på verksamheter som lagts ned då bemanningen ej kunnat säkras.

Stängning vid årsskiftet?

Ödet för röntgen i Vimmerby bekymrar oss, är det en stängning vi står inför vid årsskiftet? 

För de boende i Vimmerby med omnejd kommer en stängning, om så temporär, att innebära en markant försämrad service samt tillgänglighet till vård. Det rimmar illa med det av regionen annars så omfamnade begreppet ”nära vård”.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill därför att personalutskottets ordförande Lena Granath (V) redogör för oss i allmänhet, och Vimmerbyborna i synnerhet, vilka bemannings/rekryterings-åtgärder som planeras för att skyndsamt återöppna röntgen i Vimmerby.

Vi vill samtidigt få regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidous (S) löfte om att stängningen (”pausningen”) inte kommer att bli permanent.

Carl Dahlin (M), regionråd i Region Kalmar län

Jimmy Loord (KD), regionråd i Region Kalmar län

Niklas Gustafsson (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Vimmerby kommun

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot och ledamot i regionfullmäktige 

Carl Dahlin (M)
Carl Dahlin (M). Foto: Peter A Rosén
Jimmy Loord (KD)
Jimmy Loord (KD). Foto: Peter A Rosén
Ansiktsbild på Gudrun Brunegård (KD)
Gudrun Brunegård (KD). Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: