ÖPPET BREV FRÅN EN SOCIALSEKRETERARE I HÖGSBY KOMMUN: ”Hot och besparingskrav”

ÖPPET BREV FRÅN EN SOCIALSEKRETERARE I HÖGSBY KOMMUN: ”Hot och besparingskrav”

2022-03-18 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Hur mycket är det sociala arbetet värt?

Detta är ett offentligt brev till samtliga politiker och anställda i kommunledningen i Högsby kommun. Under flera års tid har Individ- och familjeomsorgen, IFO, i Högsby kommun utsatts för stora påfrestningar. Skadegörelse, hög arbetsbelastning, hot och besparingskrav.

”Under ett par år har arbetsgrupper inom IFO gjort arbetstyngdsmätningar, där det framkommit att varje socialsekreterare gjort mer än vad som beräknas vara rimligt i förhållande till erfarenhet och arbetsbelastning”

SOCIALSEKRETERARE I HÖGSBY KOMMUN

Under ett par år har arbetsgrupper inom IFO gjort arbetstyngdsmätningar, där det framkommit att varje socialsekreterare gjort mer än vad som beräknas vara rimligt i förhållande till erfarenhet och arbetsbelastning.

Tillfälliga lösningar

För att åtgärda problemet med arbetsbelastningen, har politikerna i kommunen ständigt kommit med tillfälliga lösningar, socionomkonsulter.

Inte nog med att socionomkonsulterna kostar tre gånger så mycket varje månad som en kommunanställd socialsekreterare, de tillfälliga lösningarna har inte visat sig göra någon skillnad, då aktualiseringar och ärenden blir fler och fler.

”Ärendemässigt har IFO aldrig haft mer att göra sett till de närmsta åren, men ändå får IFO-chef och arbetsledare inget gehör från politikerna för att få anställa fler socialsekreterare”

Ärendemässigt har IFO aldrig haft mer att göra sett till de närmsta åren, men ändå får IFO-chef och arbetsledare inget gehör från politikerna för att få anställa fler socialsekreterare.

Länets näst lägsta löner

Och om IFO nu skulle fått anställa, så lockar en anställning inga erfarna socialsekreterare från de närliggande kommunerna, då socialsekreterarna i Högsby kommun har länets näst lägsta löner, enligt Visions senaste löneöversyn.

1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag och begreppet “barnets bästa” har länge varit socialsekreterares viktigaste utgångspunkt. IFO har lyckats med en sak de senaste två åren, att arbeta relationsskapande med våra barn och unga. Socialsekreterare jobbar övertid för att skjutsa placerade barn, möta ungdomar efter skoltid och bevilja sig själva som insats för att det saknas resurser. För att ja, resurser saknas. IFO har i dagsläget inga insatser att bevilja, då det saknas behandlartjänster inom IFO som kan fylla kommuninvånarnas behov.

Samtidigt så ifrågasätter politikerna stora placeringskostnader, när socialsekreterarna saknar insatser att erbjuda på hemmaplan som kan motverka placeringar. Socialsekreterarna, som har visioner om att arbeta relationsskapande och förebyggande, hindras från att möta ungdomarnas behov, då besparingskraven endast ger utrymme för att skriva utredningar.

”Jag ställer mig därför frågan, är barnets bästa inte den viktigaste debatten för er, politiker och kommunledningen i Högsby kommun?”

Jag ställer mig därför frågan, är barnets bästa inte den viktigaste debatten för er, politiker och kommunledningen i Högsby kommun?

För mig är inte barnets bästa att barn och unga ska möta utmattade socialsekreterare som endast ska utreda familjens risk- och skyddsfaktorer. För mig är barnets bästa att de ska få möta trygga vuxna, som har tid och vill möta barnet där det är, anpassa arbetsmetoder och möten efter barnet, för att ge det stöd som behövs.

Måste få resurser

Det arbetet socialsekreterarna gör idag, kommer inte att synas förrän om 5-10 år. Så jag tycker att ni politiker och anställda i kommunledningen ska fundera på en sak, vill ni arbeta med kortsiktiga lösningar, eller lägga ner tid och pengar på ett socialt arbete som gör skillnad? Socialsekreterarna måste få resurser, kompetens och löner som kan matcha den arbetsbelastning som finns i kommunen.

Jag kan inte längre stå bakom det sociala arbete som ni, politiker och kommunledningen, vill driva. Där det sociala arbetet endast handlar om effektiviseringar och besparingskrav. Där barnets bästa hamnar i tredje rummet. Då är det sociala arbetet inte längre värt någonting.

Socialsekreterare i Högsby kommun

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn