Öppet brev om ambulansen i Virserum: ”Angeläget för de boende”

Öppet brev om ambulansen i Virserum: ”Angeläget för de boende”

2020-06-23 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATT

Ambulansen i Virserum kommer under 11 veckor i sommar inte att vara placerad i Virserum hela dygnet, utan enbart under dagtid, samt utgå från Hultsfred resten av dygnet.

Efter sommaren kommer dessa två stationer att i praktiken slås samman då medarbetarna ska varva sin tjänstgöring mellan Virserum och Hultsfred, ett sätt att råda bot på den bemanningsproblematik som Virserums ambulansstation dragits med länge.

Vill ha besked

Då det inte är första gången ambulansverksamheten lokaliserad på en av regionens orter med längst avståndet till sjukhus är uppe för debatt liksom viss reducering, vänder sig Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Kalmar län till den politiska majoriteten, Länsunionen (S, C och L), för besked i följande frågor:

  1. Vilket politiskt ansvar tar ni för att reduceringen under sommaren som nu aviserats, liksom den fortsatta omorganisationen där ambulanspersonalen permanent ska varvas mellan stationerna i Virserum och Hultsfred, inte är förhandlad med de fackliga organisationerna?
  1. Har alla tänkbara möjligheter undersökts för att lösa sommarbemanningen i Virserum, inklusive hyrbemanning?
  1. Kan vi få politiska löften från majoriteten om att det långsiktigt kommer finnas en dygnsambulans permanent placerad i Virserum när den inte är på uppdrag, det vill säga inte vara en satellitstation till Hultsfred?
  1. Av vilken anledning utelämnas lokal för fys-träning vid nybyggnation av stationshall i Virserum, särskilt med tanke på tillgängligheten till gym på orten liksom medarbetarnas åsikter på den nya stationen i Ålem kring avsaknaden av gym även där, samt inte minst med tanke på att ambulansens fys-tester i Region Kalmar län är i paritet med brandmannatester och tuffast i jämförelse med närliggande regioner?

Långt till sjukhus

Virserum är den ort i regionen, tillsammans med Löttorp på norra Öland,  med längst avstånd till sjukhus liksom längst tid i ambulans innan sjuka patienter är framme för att få sjukhusvård.

Även att antalet utryckningar för Virserums-ambulansen må tillhöra bland de lägsta i regionen, så är tryggheten i att snabbt kunna tillkalla ambulans och få sjukvård lika viktig här – kanske mer egentligen än i kustkommunerna Oskarshamn, Västervik och Kalmar.

Alla som minns vet att regionens service såsom folktandvård, vårdcentral och distriktssköterskemottagning är borta.

Därför är svar på ovan frågor särskilt angeläget för de boende runt Virserum.

Anders Andersson (KD), oppositionsråd

Carl Dahlin (M), oppositionsråd

Region Kalmar län

Anders Andersson (KD). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Carl Dahlin (M). FOTO: PETER A ROSÉN
FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: