Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Ordentliga intäktstapp för simhallen i Oskarshamn

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Fritidsverksamheten i Oskarshamns kommun börjar se rejäla intäktstapp på simhallssidan. Samma problem gäller uthyrning av lokaler och evenemang.

”Påverkan på intäktssidan för Fritid och Kultur, framför allt på simhallen och uthyrning av idrottshallar, uppgår till cirka 270 000 kronor till och med april”, skriver bildningsförvaltningen i den senaste månadsuppföljningen.

Förvaltningen konstaterar att det är svårt att mejsla fram en tillförlitlig prognos framöver. Fritidsverksamheten hade planerat för ett överskott vid årets slut – men man hamnar i ett svårare läge, på grund av covid-19.

Det handlar om intäktstapp på tre evenemang i Arena Oskarshamn (cirka 200 000 kronor).

Simhallsintäkterna minskar varje dag, trots vidtagna åtgärder enligt de gällande rekommendationerna.

Förvaltningen förbereder rekordtidig öppning av uteanläggningar och badplatser förbereds tidigare.

Fritidsgårdar håller öppet med anpassad verkamhet. Discon har dock ställts in.

Endast säsongscampare i Havslätt

Havslätts camping öppnar endast för säsongscampare och campingen är preliminärt stängd till och med 1 juni.

”Utöver detta har förvaltningen rapporterat kostnader på 129 000 kronor relaterat till covid-19.”

När det gäller gymnasievalen inför hösten, så finns det en stor osäkerhet på grund av den pågående coronakrisen.

Hittills ser dock inte bildningsförvaltningen några större ekonomiska konsekvenser med koppling till covid-19.

”Kostnaderna för bidrag till fristående verksamheter ser med stor sannolikhet ut att överskrida budget. Gymnasieskolan har färre elever än budgeterat och erhåller därmed lägre utbetalning av elevpengen. Eventuellt kan det bli bättre till hösten, då preliminära siffror visar att många söker till Oscarsgymnasiet ifrån andra kommuner, det är dock alldeles för tidigt att avgöra. Avseende Komvux finns det flera osäkra statsbidrag”, står det i månadsuppföljningen, som finns med i handlingarna till mötet i bildningsnämndens arbetsutskott på onsdag.

”Grundskolan kommer att få det mycket svårt att få budgeten i balans. Grundskolans kostnader ökade mycket till läsår 2019/2020. Delvis med bakgrund till att semesterlöneskulderna försvårat analysmöjligheterna och svårigheten att planera för statsbidraget likvärdig skola.”

”Grundskolan ser över sina personalkostnader samt övriga kostnader.”

När det gäller förskolan, är antalet barn fler än i prognosen, vilket genererar mer intäkter men också personalkostnader.

Hög sjukfrånvaro

”Höga personalkostnader i början av året relaterat till höga sjuktal och vikariekostnader. Covid-19, högre sjukfrånvaro på grund av att personal ska vara hemma vid lättare symptom. Detta leder till högre kostnader för sjuklön, men för närvarande är också antalet närvarande barn lägre och därför tas inte vikarier in. Detta kommer förmodligen att leda till lägre personalkostnader under april”, står det i månadsuppföljningen.

Kulturverksamheten satsar mer på ett digitalt kulturutbud, vilket vår tidning har skrivit om tidigare.

Cirka tio medarbetare har genomgått, eller avser att påbörja, en utbildning för att kunna hjälpa till i äldreomsorgen.

I prognosen för kulturverksamheten finns det, på grund av coronapandemin, en intäktsförlust när det kommer till entréavgifter.

Bidraget till Sagabiografen ligger på 663 250 kronor, vilket är 103 250 kronor mer än vad kulturen har fått i ram.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: PETER A ROSÉN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS