Oro bland lokala företag: Hummeln på väg att bli vattenskyddsområde

2020-04-21 0 av Peter A Rosén

KRISTDALA

Det finns en oro bland lokala företag i Kristdalaområdet för vad som ska hända nu när sjön Hummeln är på väg att bli vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen i Kalmar län har i dagarna skickat ut ett så kallat föreläggande, med en uppmaning om att man ska yttra sig över vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Hummeln och grundvattentäkten Kristdala.

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun har tidigare skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att inrätta vattenskyddsområde för Hummeln – och revidera vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kristdala grundvattentäkt.

Ägare och innehavare av särskild rätt till marken har inom en viss tidsram rätt att yttra sig över förslaget.

Senast 15 maj

Yttrandena ska, skriftligen, skickas in till länsstyrelsen senast den 15 maj.

Ytvattentäkten Hummeln har tagits i bruk för att kunna tillgodose Oskarshamns stads ökade behov av vattenförsörjning.

Under de senaste åren har råvattenkvaliteten gradvis försämrats i den dåvarande ytvattentäkten Djupeträsk. Därför finns det ett behov av en ny kommunal vattentäkt.

”Ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ska förhindra att vattentäkten blir förorenad av omgivande påverkansfaktorer”, skriver länsstyrelsen.

”Över 30 år gamla”

”Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kristdala grundvattentäkt är över 30 år gamla, och är i behov av uppdateringar i förhållande till gällande lagar och förordningar.”

”Förslag till beslut skickas till alla kända fastighetsägare.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Sjön Hummeln, fotograferad från Råsviks badplats utanför Kristdala.
FOTO: PETER A ROSÉN