Oro i Kristdala: ”Människoliv går inte att ersätta”

2020-05-19 0 av Peter A RosénKRISTDALA

Ulf Ivarsson, vid Kristdalahem AB, är orolig för vad som kan hända om räddningstjänsten i samhället inte längre kan utföra några rökdykningsinsatser.

”Ting och hus är en sak, men människoliv går inte att ersätta”, säger han.

Vår tidning har, i ett flertal artiklar, skrivit om frågetecknen som omgärdar räddningstjänsten i Kristdala.

Från chefshåll i Oskarshamn har det pratats om en permanent neddragning, men i en intervju med Oskarshamns-Nytt sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) att det enbart handlar om en tillfällig förändring, över semesterperioderna i sommar.

Det är illa nog, konstaterar Ulf Ivarsson.

För Kristdalahem är det oerhört viktigt att räddningstjänsten har fem personer i varje arbetslag.

Det är nämligen fem brandmän som krävs för att en rökdykningsinsats ska kunna genomföras.

Det har sagts att räddningstjänsten i Oskarshamn ska hjälpa till.

”Då är det för sent”

”Men det tar, i bästa fall, 20 minuter för dem att åka till Kristdala. Och då är det för sent för en rökdykningsinsats”, säger Ulf Ivarsson.

Han berättar att Kristdalahem har omkring 400 hyresgäster.

”Händer det något i en lägenhet, så handlar det om minuter om man ska hinna få ut dem. Vi har många äldre hyresgäster och vi har även ett migrationsboende.”

När räddningsstyrkan i Kristdala är fulltalig består den av sammanlagt 20 personer (fem i varje skiftlag).

Räddningschefen Jonas Neldemyr har tidigare sagt att räddningstjänsten i kommunen inte längre klarar av att bemanna upp brandstationen i Kristdala fullt ut.

– Det bor inte så många där, vilket gör det svårt för oss att rekrytera. Det finns inget formellt neddragningsbeslut – men i informationen till politikerna säger vi att vi inte kommer att arbeta ihjäl oss för att fylla luckorna, sa han till Oskarshamns-Nytt i början av maj.

”Inte rimligt”

Intresset för att bli deltidsbrandman i Kristdala tycks dock vara stort.

Det kom ett tiotal personer när stationen anordnade med öppet hus under måndagskvällen.

Samhällsföreningen och näringslivet i Kristdala stöttar deltidsbrandkåren. Så här skriver samhällsföreningen i ett inlägg på www.kristdalabygden.se:

”Att skylla på vikande befolkningsunderlag är inte rimligt. Sen 70-talet har förvisso invånarantalet sjunkit men de senaste tio åren har invånarunderlaget i samhället ökat från 945 till 1004 (SCB.se 2019) och vi, som samhällsförening, arbetar aktivt för att öka inflyttningen av unga par och barnfamiljer för att kommunen ska nå målet med 30 000 invånare 2030.”

Flera liv har räddats

”Genom åren så har flera liv och stora egendomsvärden räddats” skriver deltidsbrandmännen i en insändare. Deltidsbrandkåren är en trygghet för bygdens närmare 1700 invånare med äldreomsorgen, skolan, näringslivet och föreningslivet. Att dra ner på deltidsbrandkåren kommer knappast att bidra till inflyttning, snarare tvärtom.”

”Samhällsföreningen och näringslivet vill att räddningstjänsten ökar ambitionerna gällande rekrytering för att ha en full styrka på 20 man med styrkeledare. Full styrka krävs för att kunna göra rökdykningsinsatser – en insats som räddar liv. Det är viktigast av allt”, skriver samhällsföreningen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Brandstationen i Kristdala. FOTO: PETER A ROSÉN