Oskarshamn riskerar att förlora Gotlandstrafiken: Politiker sätter ner foten

Oskarshamn riskerar att förlora Gotlandstrafiken: Politiker sätter ner foten

2021-12-10 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”På regionstyrelsens sammanträde den 14 december behandlas remissvaret på trafikverkets utredning om Gotlandstrafikens framtida utformning. I yttrandet från Region Kalmar län slår vi fast att vi ser en fortsatt trafik från Oskarshamn som en mycket viktig fråga för hela Kalmar län, inte minst ur klimatsynpunkt”, skriver de styrande partierna i regionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, i den så kallade Länsunionen) i ett pressmeddelande på fredagen.

Gotlandsfärjan. Foto: Peter A Rosén

”Länsunionen står självklart bakom målsättningen att Gotlandstrafiken ska bli fossilbränslefri men miljömål kan inte tillåtas uppnås på bekostnad av en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet till och ifrån Gotland”, skriver Länsunionen.

”75 procent av alla godstransporter till och från Gotland sker idag via Oskarshamn”

PETER WRETLUND (S), REGIONRÅD

– Trafikverket har i sin utredning öppnat för att det endast ska finnas en hamn för att korta resträckan mellan Gotland och fastlandet och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Vi menar att man måste ta med hela transportkedjan i en sådan bedömning och att endast ha en hamn på fastlandet med en nordligare placering skulle innebära ökade transporter på våra vägar och därmed också ökade utsläpp. 75 procent av alla godstransporter till och från Gotland sker idag via Oskarshamn, det säger sig självt att det skulle bli rejält ökade utsläpp om de i stället skulle ske från en hamn längre norrut i Sverige, säger Peter Vretlund (S), regionråd och ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Peter Wretlund (S), regionråd. Foto: Peter A Rosén

– Vi ser också en risk i att om Oskarshamn skulle förlora Gotlandstrafiken så riskerar även hamnen i Oskarshamn att förlora sin status som TEN-T-hamn. TEN-T är en status som innebär att hamnen i Oskarshamn är en det av det europeiska transportnätverket. En förlust av Oskarshamn som TEN-T-hamn skulle inte bara drabba Kalmar Län utan hela södra Sverige. Regionen har också prioriterat tillgängligheten för Oskarshamn och hamnen genom satsningar i den regionala infrastrukturplanen kommande år på riksväg 37/47, säger Karin Helmersson (C), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Karin Helmersson (C), regionråd. Foto: Peter A Rosén

– För oss i Länsunionen och som verksamma inom Region Kalmar så är det en självklarhet att vara tydliga med att Oskarshamn fortsatt behöver vara en anslutningspunkt för trafik till och från Gotland. Ur både tillgänglighets- och klimatsynpunkt skulle det vara mycket negativt för Kalmar Län och södra Sverige om den södra anslutningshamnen för Gotlandstrafik försvann ifrån Oskarshamn, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hållbarhet.

Johanna Wyckman (L), regionråd. Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: