Oskarshamns kommun återgår successivt till undervisning på plats i skolan

Oskarshamns kommun återgår successivt till undervisning på plats i skolan

2021-02-02 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

”Efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län har bildningschef Lotta Lindgren beslutat om en successiv återgång till närundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet i Oskarshamns kommun”, skriver kommunen i ett pressmeddelande på tisdagseftermiddagen.

”Antalet bekräftade fall av covid-19 i Region Kalmar län minskar. Oskarshamns kommun följer inte helt och hållet samma trend men fallen i vår kommun härleds mestadels till äldreomsorgen, omsorgen samt enstaka fall av klustersmitta som inte har koppling till åldersgruppen 13-19 år”, skriver kommunen.

”Bästa förutsättningarna”

–  Beslutet har jag fattat efter dialog med smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin. Vi vet att undervisning i skolans lokaler ger de bästa förutsättningarna för lärande och därför kommer eleverna med start nästa vecka successivt att återgå till undervisning på plats i skolan, säger bildningschefen Lotta Lindgren

Grundskolans högstadieelever återgår till undervisning på plats i skolan enligt nedan:

  • Årskurs 9 – måndag 8 februari
  • Årskurs 8 – måndag 15 februari
  • Årskurs 7 – måndag 1 mars

Från och med måndagen den 8 februari kommer gymnasiet att återgå till att delvis ha skolförlagd undervisning. En tredjedel av eleverna kommer att vara på plats i skolan samtidigt medan resten läser på distans enligt ett schema. Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats. Beslutet om växelvis skolförlagd utbildning gäller fram till och med vecka 9.

– Genom att färre elever befinner sig i skolan på samma gång skapar vi bättre förutsättningar för elever och medarbetare att hålla avstånd. Det är samtidigt fortsatt mycket viktigt att stanna hemma vid minsta symtom, poängterar Lotta Lindgren.

Elever som har distansundervisning erbjuds även fortsättningsvis möjlighet att beställa lunchlådor för avhämtning.

Komvux fortsätter på distans till och med 21 februari, enligt tidigare beslut.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN