Oskarshamns kommun: ”De som bor på äldreboenden trivs”

Oskarshamns kommun: ”De som bor på äldreboenden trivs”

2020-11-02 0 av Oskarshamns-Nytt


OSKARSHAMN

”De som bor på äldreboenden i Oskarshamns kommun trivs och känner sig trygga. Hemtjänsten inger trygghet och tillgänglighet. Det visar Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2020″, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande på måndagen.

”Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultatet kan sedan användas för utveckling och förbättring av vården och omsorgen för de äldre. Undersökningen har genomförts bland personer, 65 år eller äldre, som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

”Känner sig trygga”

”Den sammantagna upplevelsen för boende och service är att brukare på äldreboenden i Oskarshamns kommun trivs och känner sig trygga. Den upplevda tryggheten är högre i vår kommun, jämfört med både Kalmar län och riket i stort.”

”De boende har också högt förtroende för personalen och de upplever att personalen tar sig tid. Undersökningen visar också att maten smakar bra och är en trevlig stund på dagen. De boende skulle dock vilja känna sig mindre ensamma och skulle vilja få bättre kunskap om vart de kan vända sig med synpunkter eller klagomål.”

–För oss är det oerhört viktigt att de som bor på våra boenden känner sig trygga, och det känns därför väldigt bra att nästan alla som medverkat i undersökningen upplever en hög grad av trygghet. Det vi nu kommer att arbeta vidare med är att fördjupa oss i den upplevda ensamheten och även göra det tydligt vart man kan vända sig med synpunkter och klagomål, säger socialchefen Anna Lindquist.

”Mycket bra”

”Den sammantagna upplevelsen för hemtjänsten i Oskarshamns kommun är mycket bra och har fått ett mer positivt resultat jämfört med både Kalmar län och riket i stort.”

”Det som uppfattas som bäst med hemtjänsten är att man upplever sig få bra bemötande från personalen och att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. Undersökningen visar på ett behov av att kunna påverka vilka tider man får hjälp och att man även här vill känna sig mindre ensam”, skriver kommunen.

– Jag blir väldigt glad av att brukarna upplever att de får ett bra bemötande av vår personal, det är något som jag hoppas att alla våra fantastiska medarbetare tar till sig av. Precis som inom våra särskilda boenden måste vi nu sätta oss in ytterligare i den upplevda ensamheten och försöka hitta lösningar på hur vi kan bidra till att motverka den. Vi ska även arbeta vidare med att öka brukarnas inflytande, säger Anna Lindquist.

FOTO

FREEPIK