Oskarshamns kommun får kritik: ”Äldre personal räknas ut och blir en belastning ”

Oskarshamns kommun får kritik: ”Äldre personal räknas ut och blir en belastning ”

2021-02-01 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

En undersköterska med lång erfarenhet har skickat in en skrivelse till Oskarshamns kommun.

”Sjukskrivningarna inom äldreomsorgen ligger på en hög nivå. Vad beror det på? Vad gör kommunen för att säkerställa kompetensen inom äldreomsorgen? Förutom att anställa nya, yngre, medarbetare? Hur tar kommunen hand om rehabiliteringen av personal med lång erfarenhet, där kroppen inte klarar vissa påfrestningar?”, skriver undersköterskan.

Hon betonar att det är viktigt med chefer som känner med sin personal och som fungerar som stöd istället för att stjälpa.

”Turbulent”

”Jag vet att det är turbulent där ute, många vill söka sig till annat, och äldre personal räknas ut och blir en belastning istället för en tillgång med mycket kompetens.”

”Dags att ni politiker blir föregångare i detta och tar hand om er personal, även om de som inte vill eller orkar jobba heltid. Vi fyller också en uppgift och vill vara behövda.”

”Vill ni politiker att personal ska söka sig till en annan kommun?”

UNDERSKÖTERSKA MED LÅNG ERFARENHET


”Vill ni politiker att personal ska söka sig till en annan kommun? Eller till landstinget? Eller lämna vården helt? Enligt delbetänkandet från coronakommissionen är de inom äldreomsorgen verkligen en utsatt grupp som fått sämre och sämre vård, på grund av besparingar till förmån för annat.”

”Hur mår personalen?”

”Kontinuitet och utbildning ska vara i centrum. Hur får vi patientsäker vård när inte kommunen värdesätter lång erfarenhet och kompetens? Hur mår personalen där ute nu efter ett år med corona? Tror ni att alla stannar bara för pengarna?

”Vi har chefer som uppmuntrar personal som kommer med kritik att söka sig bort och till och med hjälper personal med att fylla i ansökan om pensionsavgångar. Trodde att vi hade brist på vårdpersonal? Men Oskarshamns kommun verkar ha råd att mista lång erfarenhet och kompetens”, skriver undersköterskan.

”Har kommunen råd med att personalen söker sig bort? Behövs verkligen inte van personal som grundbult inom alla verksamheter? Det är viktigt med van personal som delar med sig av många års erfarenhet”, skriver hon och konstaterar att det finns många exempel där kommunen räknat ut personal för tidigt istället för att ta vara på kompetensen.

ARKIVFOTO

FREEPIK