Oskarshamns kommun inför förbättringar för dig som vill bygga ut

Oskarshamns kommun inför förbättringar för dig som vill bygga ut

2021-02-26 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

De som vill bygga ut och vill ha tillgång till tidigare bygglovshandlingar kan se fram emot tydliga förbättringar i Oskarshamns kommun framöver.

I ett pressmeddelande skriver de två majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, att kommunen ständigt arbetar med att digitalisera delar av verksamheten – för att få effektivare flöden i ärendehanteringen och förbättrad tillgänglighet.

E-signering

Från och med årsskiftet kan, exempelvis, hanteringen av nämndernas protokoll skötas helt digitalt via något som kallas för E-signering.

Under det innevarande året kommer kommunen även att byta ut ärendehanteringssystemet för bygglovshanteringen – för att möjliggöra en mer digital ärendehantering med e-tjänster för medborgarna, med mera.

Pappershandlingarna inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska digitaliseras.

Här är efterfrågan på handlingar stor från medborgarhåll.

Det kan exempelvis handla om att någon vill bygga ut och därför snabbt vill ha tillgång till tidigare bygglovshandlingar som är kopplade till det aktuella huset.

Flera satsningar

Den här satsningen ingår i tilläggsbudgeten för 2021, där Socialdemokraterna och Moderaterna går fram med en rad olika satsningar.

Tilläggsbudgeten har blivit möjlig tack var den senaste skatteunderlagsprognosen, som visar att Oskarshamns kommun får mer pengar i år än vad tidigare prognoser pekat på.

Det beror främst på att kommunen har fått fler invånare och på att regeringen har höjt de generella statsbidragen. Antalet arbetade timmar i landet blev dessutom fler än prognosmakarna hade vågat hoppas på.

– Vi föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska få en utökad budget på 800 000 kronor i år för att kunna börja resan mot en mer digitaliserad verksamhet. Genom satsningen kan vi påbörja arbetet med att scanna in bygglov och andra handlingar som idag enbart finns i pappersformat. Det gör vi för att sedan kunna gå vidare med att införa ett digitalt mellanarkiv där målet är att koppla på tjänster som gör det möjligt för invånare att själva ta ut handlingar på sin fastighet, säger Ylva Alexandersson (M), som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (i mitten på bilden).

”Intensivt arbete”

– Arbetet med kommunens nya översiktsplan fortsätter och planen är att Oskarshamns kommun ska ha en ny beslutad översiktsplan innan 2021 är slut. Det är ett intensivt arbete som sker där många kommunala verksamheter är inblandade samt att det har skett och sker dialoger med många människor runtom i vår kommun. Översiktsplanen ska peka ut kommunens färdriktning fram till 2030 och därför är det viktigt att den blir genomarbetad och har en folklig förankring i vår kommun. Av den anledningen föreslår vi att kommunstyrelsens budget för översiktsplanen ska utökas med 300 000 kronor, säger Anita Hultgren (S), som är förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (till höger på bilden).

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: