Oskarshamns kommun satsar på belysning i syfte att öka attraktiviteten

Oskarshamns kommun satsar på belysning i syfte att öka attraktiviteten

2021-05-15 Av av Annicka Gunnarsson

OSKARSHAMNS KOMMUN

Kommunstyrelsen har beslutat att satsa 700 000 kr under 2021 i syfte att resurserna ska öka attraktiviteten för olika områden i hela kommunen genom att lysa upp exempelvis fasader, konstverk, lekplatser och träd. Fördelningen av investeringen, där invånarna har fått bidra med underlag, är fördelad i hela kommunen.

Stadsarkitekt Erik Hjertqvist har tagit fram ett förslag på investeringsbudget för 2021 och kommunstyrelsen har tagit beslut om att satsa 700 000 kr på belysning under 2021. Satsningen är en fortsättning på det arbete som pågått under de senaste åren då Oskarshamns kommun har satsat på belysning på fasader, konstverk, lekplatser och träd i syfte att öka attraktiviteten.

En mängd belysningsinsatser

Under 2019 genomfördes en mängd belysningsinsatser som totalt kostade 1 miljon kronor. Bland annat försågs tolv lekplatser runt om i kommunen med belysning, stadsparkens belysning förbättrades och ljuskronorna över Flanadens öppna gata kom till.

Under 2020 satsades 350 000 kr belysning längs gångvägen vid Norrån i Figeholm, belysning av pulkabacken i Fårbo samt en extra satsning på belysning i samband med ombyggnaden av Skeppsbrokajen.

Invånarna har fått lämna förslag

Under hösten 2020 fanns möjlighet för kommunens invånare att via en webbenkät med tillhörande kartfunktion lämna synpunkter på var man tycker att extra belysning skulle ha en trygghetsfrämjande, estetisk eller funktionell effekt. Det inkom ett 60-tal förslag.

Förslagen som inkommit har sorterats och värderats och ligger till grund för del av förslaget till fördelning av årets belysningspeng. I övrigt har samtal och dialoger med samhällsföreningar runt om i kommunen samt egna bedömningar varit vägledande i förslaget.

För genomförande under 2021

Enligt kommunstyrelsens protokoll är avsikten att arbetet med belysningen ska starta och avslutas under 2021. Arbetet och omfattningen kommer att anpassas efter de medel som finns tillgängliga. Okända kostnader kan uppstå i samband med detaljplanerandet eller genomförandet av respektive projekt vilket kan komma att påverka fördelningen. I förslaget finns en post på 35 000 kr för oförutsedda kostnader.

Den årliga driftskostnaden beräknas öka med ca 5 000 kr för tekniska kontoret.

FAKTA / Investering i belysning 2021

Belysning vid i anslutning till infrastruktur och byggnader:

 • Nya gångbron över Norra Fabriksgatan, 180 000 kr. Estetisk belysning längs brons övre kant på utsidorna.
 • Köpmangatan vid Sagabiografen, 80 000 kr. Ljusinstallation för att skapa en platsbildning utanför biografen i samband med ombyggnation av gatan.
 • Callerströmska magasinet i Påskallavik, 50 000 kr. Fasadbelysning som framhäver byggnaden i parkmiljön.
 • Ny belysning 2 st gångtunnlar, 50 000 kr. Vid Norra skolan och vid Låglandsvägen. Byte av befintlig äldre belysning i trygghetsskapande syfte.
 • Kristdala torg, lusthuset, 45 000 kr. Lusthuset förses med en fin och funktionell belysning som framhäver byggnaden.
 • Dämmen Kristdala, 40 000 kr. Del av kostnad för åtgärden. Tillfaller samhällsföreningens bidragsansökan för ny belysning av aktivitetscentret och pulkabacken.
 • Gångvägar Rödsleområdet, 20 000 kr. Belysning vid tennisbana och viss komplettering vid behov längs gång- cykelväg.

Belysning på lekplatser för att kunna använda den under mörka tider av dygnet och året runt:

 • Lekplats Emmekalv, 30 000 kr.
 • Lekplats Gunnarsövägen, 20 000 kr.
 • Lekplats Scoutvägen, 20 000 kr.
 • Lekplats Solhemsvägen, 20 000 kr.
 • Lekplats Vinkelvägen, 20 000 kr.
 • Stadsparkens lekplats, 20 000 kr.
 • Basketplan och lekplats Tallskärsv./Ålgårdsgränd, 20 000 kr.

Belysning av pulkabackar:

 • Pulkabacke Fårbo, 10 000 kr. Komplettera befintlig belysning från 2020.
 • Pulkabacke Figeholm, 20 000 kr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage
 • Pulkabacke Påskallavik, 20 000 kr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: