Oskarshamns kommun ska förbättra arbetet med den problematiska skolfrånvaron

Oskarshamns kommun ska förbättra arbetet med den problematiska skolfrånvaron

2022-06-12 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun intensifierar arbetet kring den problematiska skolfrånvaron.

– Vi jobbar mycket med detta – och vi har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa hur vi skulle kunna utveckla det arbetet, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

– Vi ser att vi skulle vilja utbilda fler medarbetare inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi ser att en skolsköterska och en kurator till skulle frigöra resurser, så att vi skulle kunna jobba mer strategiskt och sätta in mer insatser där det behövs. Men vi ser också att vi skulle behöva en förbättrad samverkan med socialtjänsten och Region Kalmar län (barn- och ungdomspsykiatrin). Där finns det mer att göra. Nu får kommunstyrelsen ta ställning till detta, säger Anton Sejnehed.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: