Oskarshamns kommun undersöker vilka barn som har rätt till jourbarnomsorg

Oskarshamns kommun undersöker vilka barn som har rätt till jourbarnomsorg

2020-04-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun påbörjar nu en inventering av vilka barn i kommunen som har rätt till omsorg om regeringen tar ett beslut om att stänga grundskolan och/eller förskolan med anledning av coronakrisen.

I Oskarshamns kommun kallar man denna verksamhet för jourbarnomsorg.

Det skriver kommunen i ett pressmeddelande på torsdagen.

För närvarande är det inte aktuellt att stänga grundskolan eller förskolan – men kommunen är beredd på att beslut kan fattas snabbt och med kort varsel, vilket har skett tidigare under coronakrisen.

”Kan vi förbereda oss i god tid blir en eventuell hantering av siutationen mycket lättare i ett senare skede”, skriver kommunen.

”Samhällsviktigt arbete”

”Jourbarnomsorg kommer att erbjudas de barn vars föräldrar har ett samhällsviktigt arbete eller, oavsett föräldrarnas arbete, ett särskilt behov som bara kan tillgodoses i förskola eller fritidshem.”

”Det är arbetsgivaren inom en samhällsviktig verksamhet som ska bedöma vilka medarbetare som behöver arbeta för att upprätthålla en acceptabel nivå i verksamheten. Som stöd i bedömningen använder arbetsgivaren ett vägledande material framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).”

Mer information på hemsidan

”Efter att arbetsgivaren gjort sin bedömning ska arbetsgivaren meddela de medarbetare som bedöms ha ett samhällsviktigt arbete. Därefter anmäler medarbetaren sitt behov via en blankett som delges alla vårdnadshavare med barn i Oskarshamns kommun under veckan. Mer information kommer att läggas ut på https://www.oskarshamn.se/ som stöd till arbetsgivare och vårdnadshavare”, skriver kommunen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK
Dela gärna artikeln: