Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Oskarshamns kommun vill styra bort trafiken från Århult, Lagmanskvarn och raksträckan i Svalliden

ANNONS

ÅRHULT

En ny 2–1-väg mellan södra infarten – E 22 – till Oskarshamn till riksväg 37/47 planeras att byggas.

Frågan är var anslutning till 37/47 blir?

– Svårt att säga i dagsläget, men en gissning är att den blir någonstans mellan väster om industriområdet i Svalliden och västra delen av Århult, säger Oskarshamns kommuns utvecklingschef, Henrik Andersson.

Det är inte bara ny väg mellan den södra avfarten och tillfart till riksväg 37/47 som ska byggas, det är bara etapp 1.

Etapp 2 är sedan vidare västerut, ungefär till Bengtskälla, precis öster om Bockara.

Etapp 3 är vidare till rondellen i Glahytt. Samtliga etapper blir 2–1-väg, samma vägtyp som E 22 förbi Oskarshamn.

”Etapp 1 bjuder på en hel del utmaningar”

HENRIK ANDERSSON, UTVECKLINGSCHEF I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Etapp 1 bjuder på en hel del utmaningar. Från kommunen vill vi gärna att man hittar ett bra alternativ så att man hamnar öster om avfarten till Kristdala, en avfart som ligger dåligt till ur säkerhetssynpunkt. Sedan vill vi gärna styra bort trafiken från både Århult, Lagmanskvarn och raksträckan i Svalliden.

– Geotekniskt finns det en hel del sjöar och sankmark på den södra sidan om riksväg 37/47 som man måste hitta lösningar för att ta sig förbi, till en rimlig kostnad, säger Henrik Andersson.

Tidigare fanns ett förslag om att gå över till den norra sidan om riksväg 37/47 vid Svalliden.

– Idag jobbar vi efter att helt gå söder om 37/47, säger Henrik Andersson.

”Gör Oskarshamn lite rundare”

– För Oskarshamn som stad så blir det bra om och när vi får ner trafiken på raksträckan förbi Svalliden och Hemvärnsgården. Det gör Oskarshamn lite rundare och där vi kan utnyttja den så kallade Kronoparken bättre.

Trafikverket, som är huvudman för vägbygget, har tidigare gjort en så kallad lokaliseringsutredning för etapp 1.

Efter granskning så kom man fram till att en ny behöver göras.

Den nya lokaliseringsutredningen började i slutet av förra året och ska vara klar i slutet av 2022. Först då kan vi få en hint om var utfarten till väg 37/47 blir.

Etapp 2, mellan utfarten till 37/47 och fram till Bengtskälla räknas som den enklaste delen.

– Det finns inte så mycket fysiska hinder men däremot en del säkerhetsarbete som viltstängsel som måste till, säger Henrik Andersson.

Vid sidan om Bockara

Etapp 3 innebär att man bygger den nya vägen vid sidan om Bockara och till Glahytt.

– Här har man diskuterat om det är bäst att bygga norr eller söder om Bockara. Nu har man bestämt sig för att bygga söder om, säger Henrik Andersson.

Frågan är då när etapp 1 kan börja byggas?

–  Tider är alltid svårt men efter lokaliseringsutredningen kan en vägplan göras klar och det blir då möjligen läge att få in detta objekt i en nationell eller regional plan, efter 2033 som tidigast.

– Varianter av gemensamma finansieringsmodeller har gjort att denna typ av projekt tidigare har kunnat tidigareläggas med förskott, så där finns kanske öppningar om till exempel näringsliv, mervärde och regionen tycker att det är en bra investering, säger Henrik Andersson.

–  Jag upplever att regionen och Trafikverket regionalt tycker att detta är en bra lösning för att få tung transport till ”rätt ställe” i Oskarshamn –  industriområdet och hamnen.

Var kommer anslutningen till riksävg 37/47 att hamna för den planerade nya vägen mellan Södra Infarten och Rv 37/47? En lösning kan bli precis väster om Århult.
FOTO: PETER A ROSÉN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS