Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S): ”Det får inte dröja”

Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S): ”Det får inte dröja”

2021-03-11 0 av Oskarshamns-Nytt
OSKARSHAMN

”Oskarshamns och Östhammars kommuner arbetar hårt för ett beslut om slutförvar. På torsdagsmorgonen deltog de båda kommunerna i försvarsutskottets möte för att ytterligare driva på riksdag och regering i frågan”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande.

– Det var ett bra möte där vi fick möjlighet att framföra kommunernas ståndpunkter till utskottets ledamöter. Vi fick också flera följdfrågor, bra frågor, som visar vikten av att regeringen bör presentera en tidplan för beslutet i denna nationellt viktiga fråga, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

”Prövningen av frågan om ett sammanhållet system för hantering av använt kärnbränsle har pågått sedan 2011. Oskarshamns och Östhammars kommun har tagit ställning i vetofrågan. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat sina yttranden. Nu återstår endast regeringens ställningstagande”, skriver kommunen.

”Saknar bara regeringens beslut”

”Kommunerna uppvaktade under hösten både dåvarande miljöminister Isabella Lövin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S), med kravet om en tidplan för beslut.”

– 2011 lämnade Svensk kärnbränslehantering, SKB, in sin ansökan om detta. Alla undersökningar har gjorts, det finns forskning, svar, beslut hos kommuner och myndigheter och en metod för slutförvar. Vi saknar bara regeringens beslut och det får inte dröja, säger Andreas Erlandsson.

Vid torsdagens möte med försvarsutskottet var det särskilt fyra punkter som kommunerna tryckte på:

  • Prövning av tillstånden ska ske i en sammanhållen process.
  • Vi vidhåller kommunens tidigare krav att endast en utökning av lagringskapacitet för Clab inte accepteras.
  • Clab får under inga omständigheter betraktas som en långsiktig lösning för förvaring av det använda kärnbränslet.
  • Regeringen behöver snarast presentera en tidplan fram till kommande regeringsbeslut av SKB:s samlade ansökan.

”Börjar närma sig 30 år”

– Det börjar närma sig 30 år som vår kommun engagerat sig i att hitta en slutlig lösning för slutförvaring av det använda kärnbränslet. Och när det gäller mellanlagret så har kommunen hela tiden, från det att Clab byggdes fram till nu, varit tydlig med att mellanlagret är just ett mellanlager, säger Andreas Erlandsson.

Det går också att läsa för den som tittar i kommunfullmäktiges arkiv. Redan i maj 1978 när kommunen lämnade sitt första yttrande skrev man bland annat detta:

”Det måste fastslås att CLAB endast får fungera som ett mellanlager och inte som ett slutförvar för använt kärnbränsle”

”Innan Oskarshamn och Östhammars kommuners anförande fick försvarsutskottet också information om slutförvar och mellanlagring av SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Naturvårdsverket och Kärnavfallsrådet.”

”Från Oskarshamns kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson och från Östhammars kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg.

Näringsutskottets ledamöter var också inbjudna till de båda punkterna om slutförvar i försvarsutskottets möte”, skriver kommunen.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN