Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S): ”Glädjande”

2020-09-25 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

”När tidningen Dagens samhälle listar vilka kommuner som har kommit längst i arbetet med Agenda 2030 kommer Oskarshamn på en tionde plats”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande.

”Oskarshamns kommun ligger bland annat bra till vad gäller andelen barn i förskola, gymnasieelever med examen och miljöbilar i kommunorganisationen.”

”Inom Agenda 2030 samlas ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i 17 mål, antagna av FN. I rankingen som Dagens samhälle gjort med hjälp av öppen statistik placerar sig Oskarshamns kommun på en tiondeplats av 136 kommuner, i kategorin småstads- och landsbygdskommuner.”

”Verkar löna sig”

– När vi ska bygga framtidens hållbara samhälle är det här inget vi kan bortse från, och det är glädjande att vårt arbete verkar löna sig, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson.

”Bara under 2020 har Oskarshamns kommun tagit flera beslut inom området. Kommunen har arbetat aktivt med barn- och ungdomsfrågor i och med att barnkonventionen blivit lag och klubbade i maj vad som kallas för Kloka beslut, som ska säkerställa att beslut som tas ger likvärdiga villkor för alla barn och vuxna i kommunen, men som också tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna. Samtidigt beslutades att samordna arbetet med social hållbarhet på ett nytt sätt för att det ska kunna bli ännu mer framgångsrikt.”

Närproducerat

”I en upphandling som gjorts tillsammans med flera kommuner i länet har närproducerade livsmedel upphandlats. Där öppnades upp för att lämna anbud till enskilda kommuner så att även mindre producenter skulle ha möjlighet att delta. Ett flertal mindre, regionala producenter kommer nu att leverera livsmedel till olika kommuner i länet.”

”Under hösten är de tre dimensionerna av hållbarhet extra aktuella genom arbetet med att ta fram en översiktsplan.”

Fakta om rankingen

  • Dagens Samhälle har i Agenda 2030-rankningen använt sig av nyckeltal från Kolada, kommun- och landstingsdatabasen som är en öppen databas för statistik från kommuner och regioner.
  • Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015.
  • Dagens samhälle har jämfört kommunerna enligt SKR:s kommungruppsindelning, där Oskarshamn tillhör kategorin småstads- och landsbygdskommuner som det finns 136 stycken av.
  • Toppar listan i kategorin gör Kalmar kommun.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se