Oskarshamns kommunalråd om drivmedelspriserna: ”Man måste göra någonting”

Oskarshamns kommunalråd om drivmedelspriserna: ”Man måste göra någonting”

2022-03-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

De skenande drivmedelspriserna har skapat ett mycket allvarligt läge för många privatpersoner och företag i vårt land.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun, är rädd för att det kommer att leda till konkurser, både i hans egen kommun och på andra platser, om inte makthavarna på riksplanet sätter in krisåtgärder.

Han tror att det vore mycket klokt att sänka drivmedelsskatten.

Hur ser Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S) på situationen? Vi ställer frågan på onsdagen.

– Absolut – det här är ett jätteproblem. Och det har diskuterats under en längre tid – men nu har det eskalerat under de två senaste veckorna. Det en exceptionell situation. Det är klart att vårt näringsliv klarar sig under en kortare tid – men man måste göra någonting. Hela situationen blir ohållbar – det handlar både om el- och bränslepriser. Och det påverkar allt – och kommer i förlängningen att leda till en ökad inflation, där samtliga priser på livsmedel, varor och tjänster drivs upp. Det är mycket oroväckande, svarar han.

Ja, och privatpersoner ska ha råd att ta sig till jobbet…

– Ja, absolut. Både ta sig till jobbet och kunna ta sig till affärerna för att handla mat. Allt påverkas.

Håller du med Anders Johansson om att det vore klokt att sänka skatten, temporärt, på drivmedel?

– Någonting behöver göras. Men varken jag eller Anders styr över den frågan. Det är frågor som man jobbar med på nationell nivå. Det visade sig att en skattesänkning inte gav lika mycket som reformen som drevs igenom som kompensation för elpriserna. Det här är frågor som man jobbar med på departementen. Någon form av stödåtgärd behövs för att samhället ska vara hållbart framåt, säger Andreas Erlandsson.

Centern i Mönsterås kommun har tagit upp frågan med sina partikamrater på riksnivå. Gör du likadant när det gäller dina kanaler uppåt?

– Ja, man använder sina kanaler – precis som Anders använder Anders (Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet i Kalmar län), så använder jag våra i de forum där vi träffas.

Laila Naraghi (socialdemokrat och riksdagsledamot från Oskarshamn)?

– Ja, med flera. Det är aktuella frågor som diskuteras i olika sammanhang.

”Till syvende och sist är det du och jag som ska betala”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

Är du lika orolig som Anders Johansson?

– Ja, i alla fall på sikt. Det finns en viss marginal – men det tryter för näringslivet. Mönsterås kommun har en stor jordbrukssektor, som vi inte har här i Oskarshamns kommun. Men det är naturligtvis kännbart även för oss. Vi har ju en stor transportsektor där det också slår. Det är inte alltid som transportörerna kan höja priserna. Men stiger priserna på transporterna, så blir varor och tjänster dyrare. Till syvende och sist är det du och jag som ska betala det här, säger Andreas Erlandsson.

Men det verkar som att regeringen har något på gång. Det är förstås en komplicerad fråga och därför tar det tid att mejsla fram ett vettigt förslag…

– Ja, det är en jättekomplex fråga – man behöver skyndsamt utreda sådant som ger bäst effekt. Därför vill jag inte, som Anders, kategoriskt säga att det enbart är en skattesänkning som måste till. Jag utesluter det dock inte – men jag har inte kunskapen och förmågan att analysera vad som ger bäst effekt, om det enbart är skatten eller andra typer av åtgärder. Man sliter med frågan – man inser förstås att konsekvenserna är ohållbara.

– Det slår extra hårt mot landsbygd där kollektivtrafiken inte är välutbyggd – och där ingår hela Kalmar län. Och vi har stora arbetsmarknadsregioner där tunnelbana saknas och där det inte går en buss var femte minut, säger Andreas Erlandsson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: