Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Oskarshamns oppositionsråd Ingemar Lennartsson (KD) berättar: ”Här föddes jag”

ANNONS

MISTERHULT

 Här föddes jag, säger oppositionsrådet Ingemar Lennartsson (KD) och pekar på ett hus mittemot lekplatsen på Misterhultsvägen.

Året var 1952 – och på den tiden hade Misterhult ett eget BB, barnbördshus, hur otroligt det än låter.

Ingemar Lennartsson (KD)
”Både jag och Arne Nilsson i IK Oskarshamn föddes här, på BB i Misterhult”, berättar Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

Ett stenkast därifrån ligger den gamla folkskolan där Ingemar Lennartsson avverkade femte och sjätte klass (de första årskurserna gick han i Laxemar, sedan blev det Rödsleskolan, Vallhallaskolan och Södertorn i Oskarshamn).

Ingemar Lennartsson (KD)
”Här gick jag i femman och sexan”, konstaterar Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

Räddade skolan

2004 tog Oskarshamns kommun ett beslut om att lägga ned skolan i Misterhult – men Ingemar Lennartsson och hans partivänner i Kristdemokraterna räddade livet på skolan tillsammans med andra oppositionspartier – och skolan har sedan dess drivits som en friskola. Verksamheten består av förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola till och med årskurs sex.

”Det var häftigt”

INGEMAR LENNARTSSON (KD), OPPOSITIONSRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Jag var med och skrev på avtalet. Det var häftigt. Lis Lyrbo (S), som var ordförande i barn- och utbildningsnämnden som nämnden hette på den tiden, var på en semesterresa – och jag var med och tog beslutet om skolan som viceordförande i nämnden. Vänsterpartiet var också med och backade upp oss. Det var roligt. Annars hade det inte funnits någon skola här, säger Ingemar Lennartsson.

ON:s reporter och oppositionsrådet tar en liten promenad i vackra Misterhult. Vi sätter oss vid den fina padelbanan och kör i gång med valintervjun.

– Det här var majoritetens (Socialdemokraternas och Moderaternas) satsning – en kompensation för nedläggningen av Hultgården och Charlottagården, konstaterar Ingemar Lennartsson.

Men det slutade med att Misterhultsborna fick behålla sina äldreboenden…

– Ja, precis – vi hade en lokal folkomröstning för första gången i kommunens historia (en majoritet röstade för att äldreboendena ska få vara kvar och majoritetspartierna lyssnade på det). Vi har hela tiden sagt att man inte ska lägga ned boendena i Misterhult. Till och med när det första beslutet togs i socialnämnden, om att man skulle utreda en äldreboendenedläggning i stan och en på landsbygden. Vi var det enda partiet som sa nej till det. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade ja till utredningsförslaget. De ändrade sig dock så småningom.

”Vi ville inte lägga ned något äldreboende på landsbygden”

Vad ville ni i det läget?

– Vi ville inte lägga ned något boende på landsbygden – vi ville bara se en nedläggningsutredning i stan. Men förvaltningen fick i uppdrag att utreda både i stan och på landsbygden – och då lade man fram förslaget om att lägga ned boendena i Misterhult. Det var synd att inte fler partier sa nej till det utredningsuppdraget.

Och nu då – vilka är era viktigaste valfrågor?

– Vi vill kapa köerna till särskilda boenden, värna om äldreboendena på landsbygden och öka valfriheten för de äldre.

– Vi vill också ha mindre grupper i förskolan. Och vi vill – med hjälp av fler vuxna i skolan – säkerställa att utbildningen är likvärdig i hela kommunen.

– Vi vill också se förbättringar för det lokala näringslivet – genom sänkt skatt och utvecklad kommunal service. Sedan presenterar vi fler vallöften längre fram, berättar Ingemar Lennartsson.

Hur vill du summera mandatperioden som snart är slut?

– Ja, majoriteten har styrt och ställt. Men jag måste säga att samtliga partier i kommunen har haft ett bra samarbete under pandemin.

”Det är bedrövligt”

Hur vill du summera situationen för nämnderna i kommunen?

– Socialnämnden har brottats med ett underskott hela tiden. Och det har främst berott på många lagstyrda placeringar. Man tvingades att ta pengar från äldreomsorgen och lägga dem på placeringarna för att få ihop ekonomin – och det var synd att nämnden inte fick mer pengar. Frågan var uppe i kommunstyrelsen vid ett tillfälle – men då sa majoriteten nej. Det är bedrövligt.

– Vi vill dessutom att bildningsnämnden ska få mer pengar till skolan – i form av en högre elevpeng.

– När det gäller samhällsbyggnadsnämnden har vi drivit frågan om att man ska få bygga på sämre betesmark på landsbygden. Vi har exempelvis haft något fall i Bråbo och ett i Djupeträsk. Vi har ingen ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden – men Berit Sjöö, som är ersättare i nämnden, har kämpat väldigt hårt för det här. Och till sist fick de bygga. Och framöver kommer det att stå något annat i översiktsplanen, som gör att det blir lättare att bygga på landsbygden. Det finns en sådan skrivning.

– Men man ska inte ta bra åkermark, förstås.

Hur ska man få fler att flytta till kommunen?

– Ja, där finns det ett mål om att kommunen ska ha 30 000 invånare år 2030. Men man har inte brutit ned det i delmål. Här i Misterhult, för att nämna ett exempel, har man omkring 200 invånare. Ska man komma upp i 30 000 kommuninvånare, så måste invånarantalet öka med tio procent. Det innebär att 20 personer måste flytta till Misterhult. Det är förstås svårt att få till – men man måste ha målet om en tioprocentig ökning i alla orter, inklusive stan.

”Otroligt svårt”

– Det finns både hus och mark. Men man måste ta fram fler attraktiva lägen. Och det är viktigt att ha alla typer av bostäder. Arbetstillfällen finns det rätt gott om – det är inte det som är det stora problemet. Det är snarare otroligt svårt att få tag på rätt kompetens.

Bredbandet har naturligtvis en nyckelroll när det kommer till landsbygdsutvecklingen, konstaterar Ingemar Lennartsson.

– I morgon (fredag) får jag bredband till min skogsfastighet i Mederhult (Mederhult, där Ingemar Lennartsson är uppvuxen, ligger en handfull kilometer sydost om Misterhult).

Ingemar Lennartsson (KD)
Ingemar Lennartsson (KD) vid padelbanan i Misterhult. Foto: Peter A Rosén

Hur ser du på den kommande mandatperioden?

– Det blir spännande. Utmaningarna är många. Vi ska bygga en ny skola och en ny ishall. Och det är, framför allt, viktigt att vi får ordning på rekryteringsproblemen inom äldreomsorgen. Det måste bli ett attraktivt yrke.

– Det är också viktigt att vi utvecklar skolan. Där vill vi inte se några neddragningar.

”Förhoppningsvis ställer inte någon skyddsvärd ek till med bekymmer”

Tror du att den nya hockey- och evenemangsarenan kommer att byggas på tennishallsområdet?

– Jag hoppas det. En ny ishall kan användas till annat än hockey också. Jag tänker på större kultur- och nöjesarrangemang. Förhoppningsvis ställer inte någon skyddsvärd ek till med bekymmer. Jag förstår inte det där. 400 meter längre bort, från området, finns det ett jätteområde med ekskog. Det märkliga är att en sådan här utredning endast görs på den aktuella platsen – man tittar inte på området i stort. Man borde titta på hur det ser ut i närheten – det har jag framfört flera gånger.

Tennishallen i Oskarshamn
Tennishallen i Oskarshamn. Arkivfoto: Peter A Rosén

Och en ny skola på Länsmansängen…

– Ja, vår ledamot i bildningsnämnden, Sven-Gunnar Persson, har varit drivande i frågan om att man ska utreda Länsmansängen – plus att man ska utreda en alternativ plats. Det behövs verkligen en ny skola i Oskarshamn. Samtidigt känns det synd att lägga ned Norra skolan – men den är inte handikappanpassad.

– Vi får hoppas att det går att bygga på Länsmansängen, men vi får se hur det går.

Annars blir det Havslätt…

– Ja, men det ligger lite långt bort.

Under den senaste tiden har ON fått in insändare från undersköterskor som är missnöjda med hur äldreomsorgen fungerar. Hur ser din bild ut?

– Nej, men det svåra är att få tag i vikarier. Det är det stora bekymret. Och de fastanställda drabbas om det brister hos vikarierna.

”Sandlådedebatt”

– Sedan har vi tagit ett beslut i socialnämnden om hur vi ska göra med politikerbesök inom omsorgen. Men nu ägnar man sig åt en sandlådedebatt, fram och tillbaka. Och det känns lite märkligt att Socialdemokraterna har bjudit in Sverigedemokraterna till ett samtal (på Solbacka i Oskarshamn, läs mer om det här). Socialdemokraterna har ju sagt att de inte ska samarbeta med SD. Men nu gör de det, säger Ingemar Lennartsson, som slår fast att det fattas pengar i socialnämnden.

”Fantastiskt jobb”

– Med mer pengar hade man kunnat anställa fler. Det finns bekymmer både när det gäller utbildningsnivå och språkfärdigheter. Sedan får man inte glömma att många gör ett fantastiskt jobb inom äldreomsorgen.

– Vi har skrivit en motion om att undersköterskorna ska få ägna sig mer åt omvårdnaden på särskilda boenden och inom hemtjänsten. De ska inte behöva städa och göra inköp. Vi ser i stället att den delen skulle kunna omformas till ett ingångsjobb.

Ingemar Lennartsson påpekar också att socialförvaltningen vill se fler chefer.

– Det har man sagt under många år. Varje chef har för många under sig. Det är lite svårt att säga det, men vi borde kanske ha fler chefer. Cheferna har väldigt många under sig – då är det svårt att hinna med som chef. Det är väldigt viktigt med en närvarande chef.

Hur tänker ni kring finansieringen av era satsningar på äldreomsorgen och skolan?

– Via omfördelning. Och sedan gäller det att få folk att flytta hit. Titta på Kalmar, som får mycket pengar tack vare inflyttningen. Det ger stora utvecklingsmöjligheter.

Ett större skatteunderlag, helt enkelt…

– Ja.

Ni vill spara på kommunstyrelseförvaltningen?

– Ja, och nu har de tagit bort några chefer, så de lyssnar ju på oss, säger Ingemar Lennartsson och skrattar.

– Och vissa saker ska inte kommunen syssla med. Körkortsbidraget till gymnasieungdomar är ju ett konkret exempel. Däremot kan man hjälpa dem med behov – men nu får alla detta under en treårsperiod. Nej, kommunen måste ägna sig åt det som är viktigt.

Ja, man kan exempelvis satsa mer på barn med särskilda behov. Jag har intervjuat flera föräldrar, som anser att deras barn inte får den hjälpen som de behöver. Hur ser du på det?

– Jag har inte hört något om att det skulle ha blivit sämre, men tidiga insatser är det viktigaste. Det måste finnas ett fungerande system för detta.

”Det är riktigt alarmerande”

Hur ser du på ungdomarnas behov, generellt sett?

– Den senaste Lupp-enkäten visar att många gymnasietjejer mår dåligt. Det är riktigt alarmerande. Lupp-enkäten visade också att många är med i föreningarna och idrottar när de är lite yngre – sedan är det många som lämnar det när de kommer upp på gymnasiet. Så det vore bra med en satsning på idrottsföreningar och föreningar i övrigt. Det är viktigt att ungdomarna stannar kvar.

Hur ser du på bostadsbyggandet?

– Ja, det har hänt mycket på den fronten under den här mandatperioden – och mer är på gång. Sedan gäller det, som sagt var, att få i gång bostadsbyggandet på landsbygden också. Majoriteten brukar säga att det finns tomter i exempelvis Kristdala, Fårbo och Misterhult – men det rör sig inte om attraktiva tomter, med tanke på att ingen har valt att bygga där. Man måste ta fram attraktiva tomter även på landsbygden. Det finns fina områden.

Ingemar Lennartsson (KD)
Ingemar Lennartsson (KD) berättar att de hade ett bra pojklag i fotboll i Misterhults AIS när han var grabb. ”Jag var högerback och jag minns exempelvis att vi spelade oavgjort mot IFK Oskarshamn, som hade bröderna Conny Karlsson och Jerry Carlsson i laget”, säger han. Foto: Peter A Rosén

I går (onsdag) presenterade Socialdemokraterna sitt första vallöfte i kommunen. Partiet vill satsa omkring åtta miljoner kronor på en medborgarbudget – där Misterhult, Fårbo, Figeholm, stadsdelarna Södertorn och Kristineberg i Oskarshamn, Påskallavik, Bockara och Kristdala ska få en miljon kronor var, på ett ungefär, och ortsinvånarna ska få vara med och bestämma om vad pengarna ska gå till. Hur ser du på det förslaget?

– Det är lite valfläsk. Inte så lite heller. Om man ska satsa en miljon kronor i Misterhult, exempelvis, så måste man ju få folk att flytta hit också. De har inte tagit steg två. Vi har tidigare skrivit en motion om att man måste se över det här med hur man jobbar med landsbygden. Det är inte bara att sätta dit en klätterställning någonstans. Det krävs mer. Men visst är det bra att de vill satsa på landsbygden. Frågan är bara var de ska ta pengarna, säger Ingemar Lennartsson.

Hur ser ni kristdemokrater på brottsligheten och tryggheten i kommunen?

– Det har förvärrats, men samtidigt sticker inte Oskarshamns kommun ut på något sätt. Det är dock viktigt att vara vaksam och lägga fokuset på tidiga åtgärder. Man måste vara på tårna.

Hur tänker ni kring miljöfrågorna på det lokala planet?

– Ja, miljöfrågorna är viktiga. Det handlar exempelvis om möjligheten att gå över till elbilar på landsbygden. Men då måste möjligheterna finnas också. Sedan är vi motståndare till de höga drivmedelspriserna. De slår väldigt hårt mot landsbygden.

– Förändringar måste ske stegvis, så att folk hänger med. Solceller är något jag tror på. Det var synd att inte flygplatsen fylldes med solceller och tomatodling (Västerviks kommun hann före). Förklaringen vi fick från majoriteten handlade om att man inte vill sälja flygplatsen, med tanke på eventuella behov i framtiden.

– Sedan är vindkraften omdiskuterad – men Oskarshamns kommun har ju ingen vindkraft.

”Jag har svängt i den frågan”

Får vi någon, tror du?

– Nej, efter vad jag vet så är det inget på gång. Jag har svängt i den frågan. Tidigare var jag för vindkraften – men det finns mycket som är negativt för dem som bor i närheten av vindkraftverken. Tystnaden är en viktig fråga.

Hur ser du på nedskräpningsproblematiken vid återvinningsstationerna i Oskarshamn?

– Jag tycker att Storskogen, anläggningen som numera drivs av Kretslopp Sydost, är suverän. Öppettiderna är mycket bra. Man måste respektera de befintliga reglerna. Det vore bra med mer övervakning.

– Det bästa, även ur miljösynpunkt, vore förstås om man kunde lägga allt i soptunnan i framtiden.

Hur ser ni på Oskarshamns sjukhus?

– Sjukhuset har vi alltid stridit för. Det vill vi förstås behålla. Vi måste ha kvar sjukhuset, med tanke på industrierna med mera. Men majoriteten i regionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) lade ned IVA (intensivvårdsavdelningen) under den här mandatperioden. Det är förskräckligt.

Hur ser ni på arbetslösheten i kommunen?

– Den är inte så stor. Det är gott om jobb. Det viktiga är att se till att de som är arbetslösa får rätt utbildning, så att de kan söka jobben som finns. Kompetensförsörjningen är en jätteviktig fråga. Jag vet att Scania, som är en jättestor arbetsgivare (den största privata arbetsgivaren i länet), har börjat fundera på om de kan hitta folk i Oskarshamn, med omnejd.

– Nova gör ett bra jobb med sina utbildningar. Sedan har vi industriprogrammet, på gymnasiet, som är ett jättebra program. Tyvärr är det inte så många som vill gå där.

Hur ska man jobba med det problemet?

– Ja, en del ungdomar inser att de inte får något jobb när de har gått ut gymnasiet. Och då kan man kanske ha en ettårig industriutbildning, för då har man en bra grund. Det borde man se över.

– Sedan gäller det att skolan i ett tidigt skede informerar om var jobben finns.

”Det var ju så tråkigt”

– Jag kommer ihåg att jag var ute och praoade i åttonde klass. Jag var hos en som jobbade i skogen. Sedan fastnade jag för det (Ingemar Lennartsson är utbildad skogstekniker). Jag praoade även på kontor – och det var ju så tråkigt. Men i dag kan det vara lite svårt för arbetsgivare att ta emot praoelever – de har inte riktigt lika mycket tid som man hade förr i tiden.  

Hur ser du på näringslivsfrågorna i stort?

– Vi måste få fler småföretag. Där skapas tillväxten.

– Det är viktigt att kommunen erbjuder bra service till dem som startar företag.

Vilka partier kan ni tänka er att regera tillsammans med efter valet?

– Ja, vi har inte problem med något parti. Men Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet är de partier som står närmast oss. Och SD i vissa frågor. Men de måste visa att de vill jobba med andra. De kör i ett eget spår och skäller på alla. De måste få fler vänner, säger Ingemar Lennartsson.

– Att jag fick uppdraget som oppositionsråd är ju ett bevis på att vi kan samarbeta med många. Det har vi inga bekymmer med.

Hur vill du beskriva den inledande tiden på oppositionsrådsposten?

– Jag kom in i en speciell tid, med sammanträdesupphåll, men jag har varit i stadshuset och träffat tjänstemän.

I ett normalläge är det förstås fullt upp för ett oppositionsråd…

– Ja, med alla sammanträden och så vidare. Man ska exempelvis informera de andra oppositionspartierna om vad som händer. Och det brukar man göra innan kommunstyrelsen.

Du ska dessutom vikariera som kommunalråd under ett par veckor, när kommunstyrelseordföranden Andreas Erlandsson (S) har semester…

– Ja, och jag ska åka upp till O-Ringen i Uppsala (som avgörs mellan 24 och 30 juli). Det blir spännande. Jag ska vara med och springa. De ska även informera om hur O-Ringen fungerar. Där ska jag vara med som representant för politiken i Oskarshamns kommun – Andreas kunde inte åka, säger Ingemar Lennartsson, som har orienterat under många år (han har bland annat varit med i O-Ringen vid tio tillfällen).

O-Ringen hålls i Oskarshamn, med omnejd, sommaren 2024.

Hur ser ni på skattenivån i kommunen?

– Vi har ett mål om att vi ska ligga i mittenskiktet bland kommunerna i länet. Och i dag ligger vi rätt så högt upp.

Då vill ni sänka skatten på sikt?

– Ja, eller att vi inte höjer om de andra kommunerna höjer. Då hamnar vi i mittenskiktet till sist.

Hur ser du på politikerarvodena i kommunen?

– Jag tycker att kommunen har ett bra system, faktiskt (det är kopplat till riksdagsarvodena). Ska man få bra folk, så måste man ha bra ersättningsnivåer.

– Däremot kanske vi inte behöver två kommunalråd, som vi fick efter förra valet. Antalet kan man se över.

Vad är det som driver dig som politiker?

–  Att vi ska få det bra i hela Oskarshamns kommun.

”Min största hjärtefråga är att alla barn ska ha det bra”

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Min största hjärtefråga är att alla barn ska ha det bra.

När började du engagera dig inom politiken?

– Det var när jag var i 40-årsåldern. Jag började som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Sedan satt jag ganska länge i den nämnden. Därefter gick jag över till socialnämnden. Där har jag suttit i tre mandatperioder. I fullmäktige har jag suttit under ett antal år.

Hur ser din vision/målbild ut för kommunen?

– Att alla har det bra och trivs. Vi ska ha bra förskola, skola och äldreomsorg – och gott om arbetstillfällen.

Hur vill du beskriva dig själv som person?

– Jag är rätt så lugn – jag hetsar inte upp mig. Jag lyssnar på folk. Men sedan kan jag vara ganska envis när jag väl har bestämt mig för något. Jag är rätt så påläst också.

Hur går det i valet?

– Vi har tre mandat i fullmäktige i dag, så vi hoppas på fler. Vi ska ju ta över nu.

Siktar ni på fem?

– Ja. Vi har flera yngre personer på listan. Det är en bra laguppställning.

Känns det viktigt att få bort Socialdemokraterna, som har suttit vid makten i kommunen i ett sekel?

– Ja, det vore roligt att få avsluta den politiska karriären med att få bort dem. Det är vårt mål. Förhoppningsvis kan vi och Moderaterna få med oss några andra partier.

Personligt / Ingemar Lennartsson

Ålder: 70 år.

Bor i: Oskarshamn.

Uppvuxen i: Mederhult, utanför Misterhult.

Familj: Fru, fyra barn, åtta barnbarn och ytterligare ett på gång.

Utbildning: Skogstekniker.

Har jobbat som: Skogstekniker. Jobbade på Skogsvårdsstyrelsen i drygt 30 år. Drev egen firma sista tio åren.

Politiska uppdrag av betydelse genom åren: Ledamot i dåvarande barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i socialnämnden, andre vice ordförande i socialnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i fullmäktige och oppositionsråd (just nu). ”Det känns faktiskt hedrande att få vara oppositionsråd”, säger Ingemar Lennartsson.

Fritidsintressen: Orientering och kyrkan.”Jag är med i Hamnkyrkan”.

Lättsamma snabbfrågor:

Vad läser du helst?

– Jag läser främst handlingar och tidningar. Böcker har jag svårt för – har inte tålamodet som krävs.

”Jag är väldigt sportintresserad”

Vad tittar helst du på?

– Sport. Jag är väldigt sportintresserad – jag gillar fotboll, hockey och friidrott. Sport är bra avkoppling. Jag missar nog inte enda period av IK Oskarshamns matcher. Och nu följer jag damerna i Fotbolls-EM. Jag har dessutom ett barnbarn med ett väldigt stort fotbollsintresse. Han kan namnen på alla spelare i de stora lagen i Europa. Så då måste jag ju hänga på lite. Sedan var en av mina söner väldigt duktig i orientering. Han var med i landslaget. Då var det förstås väldigt intressant att följa honom.

Vad lyssnar du helst på?

– Nyheter, så att man hänger med.

Favoritmat?

– Grillat.

Vad dricker du helst?

– Vatten och mjölk. Jag är absolutist – det har jag varit under hela mitt liv. Jag har aldrig druckit alkohol. Det har jag inte behövt.

Vilka favoritlag har du i sportens värld?

– IK Oskarshamn och IFK Göteborg.

Husdjur?

– Det är en väldigt svår fråga. Min fru har två katter nu – ett tag hade hon tre. Men jag är inte inblandad. Just nu har jag dock en katt och en kanin som jag ser till åt ett av mina barn. Och en av mina döttrar har en hund, en labrador, som är väldigt trevlig.

Favoritfärg?

– Grön.

Vad gör du helst under en ledig dag?

– Då går jag ut i skogen för mig själv. Tystnaden är härlig. Och då går jag inte på stigar – utan jag går ut i skogen.

Hur mycket sover du?

– Mellan sju och åtta timmar. Det är väldigt viktigt att kunna sova. Sover man inte, så mår man inte bra. Men jag brukar vakna vid tre på nätterna. Då läser jag tidningarna – sedan somnar jag om.

Vad skulle du göra om du var osynlig under en dag?

– Jag jobbar ju lite med missbrukare. Det skulle vara intressant att vara med som osynlig under en dag, för att se hur de lever och hur de har det.

Vilket förhållande har du till sociala medier?

– Jag har Facebook, men jag är inte jätteaktiv.

Om du var tvungen att gå med i ett annat parti, vilket skulle du välja då?

– Det finns inget annat parti som är aktuellt för mig.

Vilka tycker du bäst om i de andra partierna? Vilka skulle du kunna fika med?

– Jag har inte problem med någon. Man skiljer på sakfrågor och person. Man tror kanske inte att politiker kan prata med varandra, men det gör vi. Och vi fikar en del tillsammans.

”Det finns inget bättre”

Favoritårstid?

– September. Tänk att plocka lingon, med hög luft, i september när solen skiner. Det finns inget bättre.

Favoritställe i kommunen?

– Vi har ett vindskydd vid Mederhult där tystnaden är total.

Hur skulle du vilja beskriva din kontakt med vanligt folk?

– Jag har rätt så bra kontakt med invånare i vår kommun. Men när jag har kontakt, så vill jag att den ska vara lite djupare.

Vad skrattar du åt?

– När jag lurar frun 1 april varje år.

Tror du på Gud?

– Ja.

Tror du på ett liv efter döden?

– Ja.

Vad är meningen med livet, enligt dig?

– Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är en gyllene regel (från Bibeln) och ett bra förhållningssätt även om man inte är troende, säger Ingemar Lennartsson.

Ingemar Lennartsson (KD)
Ingemar Lennartsson (KD) vid Misterhults Arena. Foto: Peter A Rosén
Ingemar Lennartsson (KD)
Ingemar Lennartsson (KD) vid lekplatsen intill skolan i Misterhult. Foto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS