Oskarshamnspolitikern Lena Granath (V) nominerad till ytterligare ett fint uppdrag

Oskarshamnspolitikern Lena Granath (V) nominerad till ytterligare ett fint uppdrag

2023-03-20 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Vänsterpartiet i Kalmar län kommer fortsatt att representeras i SKR – Sveriges kommuner och regioner – kommande mandatperiod.

”Inför SKR:s valkongress 2023 har Vänsterpartiet valt att nominera Lena Granath som ordinarie ledamot i SKR:s beredning för demokratifrågor. Beredningen arbetar med frågor som rör relationen mellan medborgare och förtroendevalda, demokratiutveckling och arbetet med att motverka utanförskap och öka människors delaktighet”, skriver partiet i ett pressmeddelande på måndagen.

”Lena Granath är regionråd i Region Kalmar län med ansvar för hälso- och sjukvård, brukarråd samt personalfrågor – samt ledamot i Oskarshamns kommunfullmäktige.”

– Att få förtroendet av partiet värmer såklart och det ska bli kul att få arbeta med kollegor från hela landet, angående frågor som rör oss alla. Att jag får förtroendet att representera oss i just demokratiberedningen är extra kul. Få frågor är så viktiga som just dessa och kommande år kan vi komma att få se flera viktiga demokratifrågor som berör regionernas och kommunernas arbete. Detta innefattar inte minst genomförandet av de allmänna valen där vi kan förvänta oss en hel del förslag på förändringar som kommunerna kommer behöva axla, säger Lena Granath.

Valkongressen hålls 21 mars.

Foto: Vänsterpartiet

Grafik: Vänsterpartiet

Montage: Oskarshamns-Nytt

Dela gärna artikeln med dina vänner: