”På Oskarshamns sjukhus saknas sedan över ett år mer än 30 sjuksköterskor”

”På Oskarshamns sjukhus saknas sedan över ett år mer än 30 sjuksköterskor”

2020-09-16 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Att hålla i och hålla ut är inte bara ett välkänt begrepp för att klara sig undan covid-19. Det är dessutom ett välkänt, men overksamt, mantra från Region Kalmar län vad gäller insatser för att vända trenden med eskalerande kostnader för hyrbemanning inom vården”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande på onsdagen.

Malin Sjölander (M). FOTO: PIERRE STJERNFELDT

”Hela mandatperioden har trenden pekat åt fel håll. Tidigare nivåer på runt 200 miljoner kronor per år för att hyra in vårdpersonal ökar nu farligt nära en kvarts miljard kronor! Medan kostnaderna för att hyra in läkare minskar något, skenar däremot kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor – med en ökning på över 30 procent mellan januari och juli 2020 jämfört med 2019”, säger Malin Sjölander (M), som är vice ordförande i regionstyrelsen.

”I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte duger att skylla hela problematiken på pandemin. Det är att göra det väl enkelt för sig. Den ökande trenden har varit tydlig sedan långt före covid-19 bröt ut, liksom avtagande trender i exempelvis Kronoberg. På Oskarshamns sjukhus saknas sedan över ett år mer än 30 sjuksköterskor. Västerviks sjukhus dras med ett liknande antal obesatta sjukskötersketjänster medan länssjukhuset saknar över 60 sjuksköterskor, fortsätter Carl Dahlin (M), som är vice ordförande i personalutskottet.

Carl Dahlin (M). FOTO: PETER A ROSÉN

”Oppositionen har under årens lopp presenterat många förslag, både ekonomiska liksom inom personalområdet, för att komma till bukt med de skenande hyrbemanningskostnaderna. Tittar vi till grannregionerna som trots covid-19 lyckas minska sina kostnader för inhyrda sjuksköterskor ser vi att de genomfört många av de reformer vi förespråkar utan att få gehör, säger Malin Sjölander (M).

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK

MODERATERNA

GRAFIK: MODERATERNA
Dela gärna artikeln: