På söndag är det mors dag: Jämställd vård borde vara den självklara presenten, tycker Moderaterna

På söndag är det mors dag: Jämställd vård borde vara den självklara presenten, tycker Moderaterna

2022-05-24 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”I dag har Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall besökt Kalmar för att, tillsammans med oppositionsråden Malin Sjölander och Carl Dahlin, genomföra verksamhetsbesök på temat kvinnors hälsa. Camilla, Malin och Carl kommer även att presentera moderata förslag på åtgärder för en jämställd vård”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande på tisdagen.

– På söndag är det mors dag. Den alldeles självklara mors dag-presenten borde vara en jämställd vård genom hela livet. För trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder och många framsteg har gjorts, inte minst inom sjukvården, är arbetet för en jämställd vård långt ifrån slutfört, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

– Vi har bjudit hit Camilla för att uppmärksamma frågan om kvinnors hälsa, en fråga som sällan tar plats i debatten. Många kvinnor lider i det tysta med besvär som ingen ska behöva leva med. En jämställd vård kräver att kvinnors smärta tas på allvar och att det satsas på forskning kring kvinnosjukdomar. Under dagen kommer vi bland annat göra ett besök som handlar om förlossningsskador, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen.

– Kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt. Det finns områden med stora kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symtom, smärta samt reaktion på läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män och får mindre påkostad sjukvård, fortsätter Malin Sjölander.

– Många regioner satsar stort för att rekrytera och behålla medarbetare samt leva upp till målsättningen om en barnmorska per födande. Men i Kalmar län ser det inte lika ljust ut. Över lag är det svårt att hitta barnmorskor som vill arbeta inom regionen. I Västervik är knappt hälften av tjänsterna tillsatta. Resten hyrs in och till sommaren kommer sjuksköterskor att täcka upp på BB och gyn, säger Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet.

Foto: Moderaterna

Dela gärna artikeln: