Parkeringsövervakning införs i hela Oskarshamns kommun

Parkeringsövervakning införs i hela Oskarshamns kommun

2020-12-16 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Parkeringsövervakning kommer att införas i hela Oskarshamns kommun.

Det beslutet tog politikerna i kommunstyrelsen på tisdagen.

Parkeringsövervakningen i kommunen har hittills endast omfattat centrumområdet i Oskarshamns stad, enligt ett beslut som togs i fullmäktige den 15 juni 1987.

”Förbättrad säkerhet”

”Tekniska kontoret beskriver att det finns behov av att utöka området för parkeringsövervakning. I dagsläget är området för parkeringsövervakning begränsat till att endast omfatta Oskarshamns stadskärna, trots att överträdelser i parkeringssituationer kan uppstå i fler delar av Oskarshamns tätort och i yttertätorterna. Att utöka området för parkeringsövervakning till att gälla i hela kommunen kan bidra till förbättrad säkerhet och framkomlighet i trafiken, för såväl bilister som cyklister och fotgängare. I dagsläget finns det två heltidsanställda trafikövervakare. Ett utökat område för parkeringsövervakning skulle innebära att tillgång till bil blir nödvändig. Detta hanteras genom användning av kommunens bilpool”, står det i beslutsunderlaget.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se