“Penningvärdet sätts före människovärdet”

2020-06-11 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Jimmy Loord (KD) anser att penningvärdet sätts före människovärdet i och med att reserestriktionerna hävs i Sverige.


Folkhälsomyndighetens nya reserekommendationer för sommaren börjar gälla på lördag.

Flera har försökt att balansera näringens behov mot hur mycket vi kan belasta vårt hälso- och sjukvårdssystem, konstaterar Jimmy Loord, som är gruppledare för KD och vice ordförande i Beredningen för Hälso- och sjukvård.

“Flera misstag”

Han är starkt kritisk till flera delar i hanteringen.

– Vi kan konstatera att det gjordes flera misstag i början av pandemin. Det är alltid lättare att vara efterklok, men vi kan konstatera att flera av de personer som befann sig utomlands under sportlovet borde satts i karantän och testats för covid-19. Vi har flera exempel i Kalmar län där man befann sig på skidresa, fick symptom och sen gick rätt ut i samhället. Samtidigt har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men man kan vara starkt kritisk såhär i efterhand, säger Jimmy Loord.

“Ställer inte upp på det”

– Man hade kunnat förvänta sig att man kan skulle dra nytta av tidigare misstag och erfarenheter. Att resandet nu släpps fritt kommer att drabba Kalmar län hårt. Att vi nu uppmanas att skala upp antalet sjukvårdsplatser betyder att man gör bedömningen att det är värt att låta flertalet drabbas av sjukdom igen, kanske också mista sina liv. Jag ställer inte upp på det resonemanget, fortsätter Jimmy Loord.

– Vi brukar tala om människovärde, men här är det tydligt att penningvärdet sätts före människovärdet.

“Är mycket orolig”

– Jag menar att man här gör helt fel bedömning och jag är mycket orolig över situationen. Visar det sig att jag har fel så är ingen gladare än jag, men fram till dess kommer jag fortsätta hävda att detta är ett huvudlöst agerande. Fråga dem som har mist en nära anhörig i pandemin om de tycker det är värt att nu riskera att ytterligare drabbas. Jag tror ingen tycker det. Jag har också synpunkter på att hälso- och sjukvårdens organisation nu tvingas anstränga sig till sitt yttersta efter en redan ansträngd period. Men främst handlar det om att människovärdet måste få gå före penningvärdet, säger Jimmy Loord (KD).

Jimmy Loord (KD). FOTO: PETER A ROSÉN