Pernilla Petersson totalsågar Christer Jonsson: ”Ett hån”

Pernilla Petersson totalsågar Christer Jonsson: ”Ett hån”

2021-07-10 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Pernilla Petersson – tillförordnad vice ordförande och huvudskyddsombud inom Vårdförbundet i Kalmar län – reagerar starkt på Oskarshamns-Nytts intervjuer med Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården, och Christer Svensson, sjukhuschef i Oskarshamn.

På fredagen kontaktade ON Christer Jonsson via e-post.

Vi frågade om vi kunde ringa upp och ställa frågor med anledning av kritiken som Pernilla Petersson i Vårdförbundet tidigare framförde mot honom och Region Kalmar län (läs den artikeln här).

”Har semester”

Christer Jonsson tackade dock nej till en intervju.

”Tack för frågan, men jag har semester sedan igår och ser inte att jag i detta läge kan kommentera artikeln. Jag har ju dessutom redan kommenterat det som är ursprunget till det hela”, skrev han i ett e-postmeddelande till redaktionen.

Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i länet. Foto: Centerpartiet

”Som ansvarig politiker ska du väl alltid vara tillgänglig”

PERNILLA PETERSSONS HÄLSNING TILL CHRISTER JONSSON (C)

Pernilla Petersson har en hälsning till Christer Jonsson:

– Som ansvarig politiker ska du väl alltid vara tillgänglig.

”Duckar”

– Vårdförbundet ser det som ett hån mot våra medlemmar som sliter för att verksamheten ska hållas vid liv, att ansvarig politiker duckar och hänvisar till sin semester. En semester som våra medlemmar fått offra för att Christer Jonssons verksamhet, som han är ansvarig för, ska fungera.

Pernilla Petersson, tillförordnad vice ordförande och huvudskyddsombud inom Vårdförbundet i Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

– Region Kalmar län kan bättre! Det är dags att våga ta itu med de problem som Vårdförbundet och dess medlemmar lyfter. Som ansvarig politiker måste du våga ta itu med den verklighet som regionens medarbetare arbetar i. Inte bara efterfråga det som är bra. Tillitsdelegationen kom redan 2018 fram till brister kring regionmajoritetens styrning och ledning, ”Varje dag lite bättre”. Vårdförbundet har ända sedan dess ställt frågan till regionmajoriteten – om hur de ska förbättra tilliten i organisationen angående styrning och ledning. Vårdförbundet arbetar varje dag med att nå regionledningen i medarbetarfrågor. Men de är hittills inte intresserade utan vill bara visa upp siffror som är bra. Vilket Christer Jonssons svar tydligt bekräftar, säger Pernilla Petersson.

”Med den samsynen sjukhuschefen och Vårdförbundet har i dessa frågor är det högst anmärkningsvärt att verkligheten ser så annorlunda ut”

PERNILLA PETERSSON

Hon pekar på ett utdrag ur rapporten från tillitsdelegationen: (s.106):

”Studien visar samtidigt på några möjliga fallgropar som kan vara värda att vara uppmärksam på för den som vill utveckla former för mer tillitsbaserad styrning. En första uppenbar risk med en strategi som likt Kalmars fokuserar mycket på att bygga gemensamma berättelser om utveckling och framgång är att kritiska röster marginaliseras. 

Det uttrycks tydligt i landstingets officiella material att det är viktigt att hålla högt i tak och att såväl misslyckanden som kritik ska lyftas fram för att främja lärandet. Samtidigt ser vi indikationer på att det finns grupper och verksamheter, exempelvis sjuksköterskor

i patientintensiva verksamheter, som inte känner sig lika lyssnade på och som inte upplever att de har förutsättningar att ägna sig åt förbättringsarbete, eller att skapa meningsfulla möten likt dem i varjedag-berättelserna. Detta visar på betydelsen av att balansera skapandet av en gemensam identitet med öppenhet för oliktänkande och på vikten av att tillit alltid måste kompletteras med förutsättningar och stöd för att medarbetare ska kunna hjälpa brukaren på rätt sätt.”

Sjukhuschefen Christer Svensson, då? Jo, Pernilla Petersson reagerar så här på hans svar i fredagens ON-intervju:

– Med den samsynen sjukhuschefen och Vårdförbundet har i dessa frågor är det högst anmärkningsvärt att verkligheten ser så annorlunda ut. Vi upplever en väldig laid back- inställning från både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen. Signalerna är att verksamheterna ska klara sig på egen hand.

”Stora brister”

– Det är som att de väljer att inte låtsas om problemen utan vill bara lyfta fram och tänka på det som är positivt.  Vårdförbundet ser nu fram emot en höst med konstruktiva dialoger med både sjukhusledningen och den politiska ledningen kring förbättrad arbetsmiljö för våra medlemmar. Till hösten kommer också medarbetarenkäten att genomföras, som tidigare avslöjat stora brister gällande arbetsmiljö, ledning och styrning på Oskarshamns sjukhus, vilket gör att analys och tillhörande avhjälpande åtgärder är högst angeläget, säger Pernilla Petersson.

Christer Svensson är sjukhuschef i Oskarshamn. Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: