Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Peter Wretlund (S): ”En mycket dålig nyhet för Oskarshamn och Oskarshamns sjukhus”

ANNONS

LÄNET

”Under dagen har den högerkonservativa regeringen presenterat en sammansatt kommitté som ska ta fram beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården”, skriver Socialdemokraterna i länet i ett pressmeddelande.

– Den högerkonservativa regeringen kallar sin pressträff ett första steg mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Jag kallar det ett dråpslag mot Oskarshamns sjukhus och vårdens medarbetare. Det som landets regioner behöver just nu är resurstillskott för att kunna behålla och nyanställa personal med bättre villkor, inte stora organisationsreformer där vårdmakten flyttas från länsbornas lokala förtroendevalda till vårdbyråkrater i Stockholm, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Arkivfoto: Peter A Rosén

”Behöver stöd”

”Den föreslagna utredningen ska lägga fram sina resultat sommaren 2025. Uppdraget omfattar endast den regionalt finansierade hälso- och sjukvården”, skriver Socialdemokraterna.

– Trots att detta mer tycks vara planerat för att ta fram nya vallöften till KD inför valet 2026 kan ett förstatligande få ödesdigra konsekvenser för landets mindre sjukhus, som vårt i Oskarshamn. Vi vet med oss att när Norge genomförde en liknande reform lades drygt en fjärdedel av landets sjukhus ned eller förflyttades. Den högerkonservativa regeringen får inte heller tillåtas använda den här utredningen som ursäkt för att fortsätta att strunta i välfärdens behov. Landets kommuner och regioner behöver stöd och vi socialdemokrater kräver att den här högerkonservativa regeringen slutar komma med tomma löften och i stället påbörjar sitt arbete, säger Mattias Adolfson (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande.

Mattias Adolfson (S), regionråd i Region Kalmar län
Mattias Adolfson (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande.
Arkivfoto: Peter A Rosén

”Helt utan förståelse”

– Det här är inget annat än en mycket dålig nyhet för Oskarshamn och framför allt för Oskarshamns sjukhus. Vi har i Region Kalmar län prioriterat och investerat i sjukhusets framtid, men vi vet att när vården förstatligas är det de små sjukhusen som vårt i Oskarshamn som ryker. När personer helt utan förståelse för eller förankring i den lokala verkligheten får bestämma blir betänkligheterna små. Den högerkonservativa regeringen bör lägga ned denna utredning och i stället fokusera på insatser som på allvar kan hjälpa Kalmar läns invånare, säger Peter Wretlund (S), Oskarshamnsbo och regionråd.

Peter Wretlund (S), regionråd i Region Kalmar län
Peter Wretlund (S), regionråd i Region Kalmar län. Arkivfoto: Peter A Rosén
Oskarshamns sjukhus
Oskarshamns sjukhus. Foto: Peter A Rosén

Jämlik vård över hela landet

”Sverige behöver en jämlik vård över hela landet. Vi ser idag långa vårdköer, brister i tillgängligheten och arbetsmiljöproblem. Det är inte främst ett ekonomiskt problem, utan ett organisatoriskt. Redan när Göran Hägglund var socialminister drev Kristdemokraterna frågan om Århundrandets vårdreform och nu tas de första stegen mot förverkligande av en kristdemokratisk hjärtefråga”, skriver Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

”Vid dagens regeringssammanträde fattas beslut om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska utreda frågan om staten ska ta över ansvaret för hälso- och sjukvården från regionerna. Detta är den viktigaste sjukvårdspolitiska reformen inom ramen för Tidöavtalet och har majoritet i Sveriges riksdag. Syftet med utredningen är att lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem som utgår ifrån patienterna och tar hänsyn till medarbetarnas behov på ett bättre sätt än nuvarande ordning”, skriver KD.

Jimmy Loord (KD)
Jimmy Loord (KD). Arkivfoto: Peter A Rosén

”Stora brister”

– Jag ser fram emot en utredning som innan nästa val ger förslag på hur vi kan förbättra svensk sjukvård i grunden. Vi ser stora brister i svensk sjukvård idag. Den är inte jämlik och tillgången till rätt vård i rätt tid är tyvärr beroende på var du bor. Så ska det inte vara. Det måste till strukturella förändringar, säger Jimmy Loord (KD), regionråd och gruppledare i Region Kalmar län.

”Beslutsunderlaget som ska redovisas senast 2 juni 2025 ska omfatta huvudmannaskapets samtliga delar och behandla allt ifrån resursfördelnings- och finansieringsmodell till samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården via utbildnings-, forsknings- och arbetsgivaransvaret vid ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap”, skriver KD.

– Detta är inledningen till den största reformeringen av svensk hälso- och sjukvård i modern tid. Nu är det dags att bygga en nationell sjukvård som sätter patientens behov i centrum. Det kommer gynna såväl patienter som sjukvårdens medarbetare både på kort och lång sikt, säger Jimmy Loord.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS