Peter Wretlund (S) och två av hans partikamrater skriver på ON Debatt: ”Det är socialdemokratisk politik som gör skillnad”

Peter Wretlund (S) och två av hans partikamrater skriver på ON Debatt: ”Det är socialdemokratisk politik som gör skillnad”

2022-08-19 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

DEBATTARTIKEL

Vi socialdemokrater vill att alla barn i Kalmar län ska få en trygg uppväxt där de kan känna framtidstro och få en bra barndom.

De ska växa upp i vårt fantastiska län med starkt föreningsliv och bra skola.

Men de ska också få en bra vård när de behöver den.

Oavsett vilka föräldrarna är och var barnets ursprung, läggning eller identitet är. För alla barn är lika mycket värda.

”Vård för barn och unga ska börja i ett tidigt skede”

ANGELICA KATSANIDOU (S), PETER WRETLUND (S) OCH MATTIAS ADOLFSON (S)

Vård för barn och unga ska börja i ett tidigt skede.

Vi vill ha ett effektivt förebyggande arbete där så få barn som möjligt hamnar i ohälsa.

Det ska vara ett starkt samskapande mellan kommuner, regionen och föreningslivet för att vi ska kunna fånga upp varje barns behov och stötta dem där det behövs.

Barn och ungdomshälsan (BOH) ska stärkas och fler projekt ska breddas och spridas över hela länet.

Mer resurser

Barn och ungdomar som behöver stöd och utredning hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska snabbt få vård utan köer.

BUP ska få ökade resurser för att leverera bra vård.

Digitaliseringen ska stärkas för ökad tillgänglighet och nya arbetssätt.

Samarbetet mellan elevhälsa, BUP och BOH ska stärkas för att barnen ska vara på rätt enhet beroende på det stöd de behöver.

”Barnets bästa ska genomsyra sjukvårdens och regionens verksamhet”

Barnets bästa ska genomsyra sjukvårdens och regionens verksamhet.

Barn och ungas bästa ska därför lyftas som en punkt i samtliga utredningar som genomförs i Region Kalmar län för att vi ständigt ska arbeta för barn och ungas bästa.

Låga trösklar

Barn ska lyftas och stärkas i stället för de ska hamna i oseriösa privata företag eller projekt.

Det är socialdemokratisk politik som gör skillnad.

Ingen unge ska hamna efter utan vi ska kunna erbjuda dem den vård dem behöver med låga trösklar till alla delar av välfärden.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Peter Wretlund (S), regionråd

Mattias Adolfson (S), regionråd

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S). Foto: Peter A Rosén
Peter Wretlund (S), regionråd i Region Kalmar län
Peter Wretlund (S). Foto: Peter A Rosén
Mattias Adolfson (S), regionråd i Region Kalmar län
Mattias Adolfson (S). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: