Peter Wretlund (S): ”Vi är stolta och glada”

Peter Wretlund (S): ”Vi är stolta och glada”

2021-09-08 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Kalmar länstrafik har enligt uppdrag kartlagt tilläggstjänster för Särskilda persontransporter i Region Kalmar län. I den regionala planen för Särskilda persontransporter finns ett kompletterande regelverk till färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen. I planen har färdtjänstens och riksfärdtjänstens utformning anpassats till idag rådande förutsättningar”, skriver regionens majoritetspartier – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna (den så kallade Länsunionen) – i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Den regionala planen innebär att vi ser till att utöka färdtjänsten till att gälla folkbokföringskommunen, till 40 kilometer från folkbokföringskommunens gräns och in i en annan kommun. Därtill är all allmän kollektivtrafik kostnadsfri för alla berättigade till färdtjänst och en medföljande medresenär. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda bra färdtjänst i Region Kalmar län, säger Peter Wretlund (S), bilden, kollektivtrafiknämndens ordförande med ansvar för regional utveckling och kultur.

”Bra utbud”

– I enlighet med den utökade planen för Särskilda persontransporter har samtliga som är berättigade till färdtjänst rätt att resa dygnet runt, det styrs inte av tid utifrån den allmänna kollektivtrafiken. Dessutom är man berättigad till en utökad servicenivå via ”Service extra.” Det är ett bra utbud för alla som är berättigade till färdtjänst, säger Roland Åkesson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden. 

– Antalet resor som gick över kommun- och länsgräns via tilläggstjänst om 40 kilometer var under 2019 19 864 stycken, detta till en total sträcka om 715 314 kilometer. Kostnaden exkluderat samåkning och egenavgift 14 306 00 kronor. Det är väl använda pengar för att se till att skapa en tillfredställande trafikförsörjning också för den grupp funktionsnedsatta, med personkrets, som är berättigade till färdtjänst, säger Björn Brändewall (L), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: