Peter Wretlund (S): ”Vi kör igång med en återstartskampanj”

Peter Wretlund (S): ”Vi kör igång med en återstartskampanj”

2021-10-08 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Majoritetspartierna i Region Kalmar län – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i den så kallade Länsunionen – presenterade idag delar ur regionplanen för åren 2022-2024.

Det handlar om kraftfulla satsningar för att återstarta kollektivtrafiken och locka tillbaka resenärer.

I budgeten och planen återfinns 5 extramiljoner för 2022 för att öka resandet i kollektivtrafiken.

Satsningar görs även på utveckling av pendeltågstrafiken mellan Kalmar och Växjö om 1 miljon kronor för 2022 och 3,1 miljoner kronor för 2023–2024.

Därtill tillskjuts medel för byte av resesystem, 6,2 miljoner kronor för 2022, och ökade kostnader tågavtal, tågdepå och serviceresor, 2,5 miljoner kronor.

”Med tanke på pandemins fortsatta effekter när det gäller resmönster skapas även en beredskap för lägre biljettintäkter om 15 miljoner kronor”, skriver Länsunionen i ett pressmeddelande.

”Jätteviktigt”

– Med den här regionplanen ser vi i Länsunionen till att satsa rejält för att öka det kollektiva resandet. Inte bara för att komma tillbaka till där vi var innan pandemin men för att utveckla kollektivtrafiken och lägga förutsättningar för framtidens kollektivtrafik. Det här är mycket glädjande och viktiga satsningar. Vi kör igång med en återstartskampanj. Det är jätteviktigt, säger Peter Wretlund (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Peter Wretlund (S). Foto: Peter A Rosén

”Länsunionens förslag till plan och budget genomsyras av hållbar utveckling i hela länet”

KARIN HELMERSSON (C), ORDFÖRANDE I REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

– Den här kraftsamlingen för att knyta ihop arbetsmarknadsregionen och utöka samarbetsformer med smart resande är en viktig del i utvecklingen av Region Kalmar län. Länsunionens förslag till plan och budget genomsyras av hållbar utveckling i hela länet, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

– Inte minst för miljön krävs den här typen av satsningar för att öka det kollektiva resandet. Med sikte på landets nöjdaste resenärer ser vi i Länsunionen till att i plan och budget satsa offensivt för att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken, säger Björn Brändewall (L), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

”Under de senaste veckorna har jag noterat att det är trängre i bussarna”

PETER WRETLUND (S), REGIONRÅD OCH ORDFÖRANDE I KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Peter Wretlund berättar att han är ute och åker buss ganska ofta.

– Under de senaste veckorna har jag noterat att det är trängre i bussarna – jämfört med hur det var tidigare.

– Vi måste anpassa oss efter nya, förändrade resebeteenden. Man kan säga att det finns många olika uppfattningar. Resebeteendet kommer att förändras helt och hållet, säger en del. Det kommer inte att förändras alls, säger någon annan. Sanningen ligger väl någonstans mitt emellan. Vi kommer att få det nya normala, säger han.

”Inte modernt”

– Vi ska också se över vår zonstruktur. Vi har en biljettstruktur med drygt 90 olika zoner – och man betalar för detta på olika sätt. Vi tycker inte att det är modernt. Vi ska därför ge oss på en ganska omfattande och tuff modernisering av zonstrukturen, säger Peter Wretlund, som konstaterar att vårt län i dag har en av de miljövänligaste kollektivtrafiksorganisationerna i landet.

Det stora biogassteget har förstås varit avgörande i sammanhanget, fastslår han.

– Vi ligger verkligen i framkant.

Björn Brändewall berättar om en ny biljettyp, som ska dra upp intresset för resandet.

– Det handlar om flexbiljetten, som vi kallar den. Och den är för personer som inte behöver pendla varje dag. Inom loppet av 30 dagar kan man få tio 24-timmarsbiljetter, som man köper i appen. Under de 24 timmarna kan man resa så mycket man vill med kollektivtrafiken, säger han.

”Välkommen tillbaka-kampanj”

– Sedan kommer vi, på flera olika sätt, att arbeta med informationskampanjer. Vi kommer att ha en välkommen tillbaka-kampanj och en välkommen-kampanj till nya resenärer. Under drygt ett år har kollektivtrafiken associerats med något som man ska undvika. Nu när man lyfter bort många restriktioner, så vill vi påminna om allt som är bra med kollektivtrafiken. Den är bra för klimatet och det är rofyllt att resa med kollektivtrafiken. Man kan göra annat när man sitter på ett tåg eller en buss, säger Björn Brändewall.

Nyinflyttade invånare i länet kommer att få ett digitalt erbjudande, berättar han.

– Så att man snabbt kommer på tåget.

– Vi kommer också att skicka ut vykort till invånare i allmänhet, och bilister nära starka trafikstråk i synnerhet. Där informerar vi om olika prova på-erbjudanden. Det är en grupp som är extra viktig att vinna – och vinna tillbaka. Vi har under pandemin sett att många av dem som har flera olika resmöjligheter har valt bort kollektivtrafiken, säger Björn Brändewall.

Ni har inte haft några funderingar på att sänka biljettpriset?

– Nej, vi har tagit ett beslut om biljettpriserna i dag – och vi höjer i snitt med 2,5 procent., baserat på indexuppräkningen på priserna. Däremot kommer vi att under utarbetande att kunna rikta olika former av erbjudanden på olika sätt. Och nya produkter. Flexbiljetten, exempelvis, som Björn nämnde. Den är helt ny, säger Peter Wretlund, som är övertygad om att lejonparten av resenärerna kommer tillbaka (jämfört med hur det var innan pandemin).

– Ja, om jag tvingas gissa, så säger jag att 90 procent av dem är tillbaka om tre månader. Men de sista 10 procenten är också otroligt viktiga. Så det är en utmaning i sig.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: