Peter Wretlund (S): ”Vi planerar inte för en pandemi fram till 2029”

Peter Wretlund (S): ”Vi planerar inte för en pandemi fram till 2029”

2021-01-28 0 av Peter A Rosén
LÄNET

– Vi planerar inte för en pandemi fram till 2029, säger Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik samt ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Pelle Skogberg (politisk sekreterare, Centerpartiet), Roland Åkesson (C), Peter Wretlund (S) och Björn Brändewall (L). FOTO: LÄNSUNIONEN

På onsdagen anordnades en digital pressträff, där Peter Wretlund – tillsammans med kollektivtrafiknämndsledamöterna Roland Åkesson (C) och Björn Brändewall (L) – berättade om innehållet i Region Kalmar läns omarbetade trafikförsörjningsprogram, där regionens majoritetspartier – den så kallade länsunionen – tar sats mot år 2029.

Programinnehållet har varit ute på samråd och nu är det bara en liten bit kvar. Avslutningsvis tar regionfullmäktige ett beslut i frågan.

”En bibel”

– Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är mycket av en bibel för vår verksamhet. Det beskriver mål, inriktning och strategier för den regionala kollektivtrafiken. Det är ett väldigt omfattande program som ska uppdateras en gång per mandatperiod. Enligt kollektivtrafiklagen är vi skyldiga att göra detta program. Målen är väldigt långsiktiga. Vi gör smärre förändringar, men det är väl övervägda förändringar, säger Peter Wretlund.

”Man kan jämföra det med en oceanångare på olika sätt”

PETER WRETLUND (S)

Han fortsätter:

– Man kan jämföra det med en oceanångare på olika sätt, som måste bära med sig mycket av historien på resan framåt.

Peter Wretlund påpekar också att det kan bli aktuellt med fler korrigeringar på vägen mot 2029.

Pandemiläget omnämns i ett kort avsnitt i programmet.

Räknar med normalläge

– Vi är starkt präglade av situationen som råder idag – men vi planerar inte för en pandemi fram till 2029. Vi utgår ifrån att vi ska komma in i ett normalläge. Därför pratar vi om årliga resandeökningar på 3,5 procent.

– Vår kollektivtrafik i länet består av bussar, tåg och båtar. Tågtrafiken bedrivs av Öresundståg, Krösatågen och SJ. Och vi har kommersiella expressbussar. Vi har även närtrafik och skärgårdstrafik. Vi har i synnerhet skärgårdstrafik i Västervik, men även lite grand i Oskarshamn. Närtrafiken kompletterar den vanliga trafiken och bidrar till samhällsservicen.

– Innan pandemin slog till hade vi 11 miljoner personer som reste med oss årligen. En vanlig dag, i Kalmar län, hade vi 35 000 resor. Det är den normala situationen, säger Peter Wretlund.

Roland Åkesson (C) berättar om miljösatsningarna:

– Det är ett område där länstrafiken i Kalmar län sticker ut idag. Och vi höjer ambitionerna ytterligare fram till 2029.

– Från och med 1 januari i år går all busstrafik, och fordon på väg, på förnyelsebar energi. En del på biogas och en del på andra förnyelsebara bränslen. Framöver så är ambitionen att all trafik ska gå på förnyelsebar energi. Varför? Jo, trafiken i vårt land svarar för ungefär 30 procent av de utsläpp som påverkar klimatet.

”Grön el”

– Framöver kommer den tågtrafik som upphandlas att gå på förnyelsebar energi helt och hållet. Grön el. Tills alla banor är elektrifierade så har man alternativet att köra dem på förnyelsebar energi.

Roland Åkesson fortsätter:

– Vi kör på biogas, HVO (biodiesel) och en del andra bränslen idag. Biogasen kommer nog att ta över. Det kommer att gynna klimatet och inverka positivt på vattenmiljön eftersom vi tillvaratar avfall från jordbruket, matrester och annat, och gör om till biogas.

– Vi inom länsunionen är otroligt stolta över att vi ligger så långt fram när det gäller att driva fordon på miljövänliga bränslen. Det här programmet ökar den ambitionen ytterligare. Målet är att kollektivtrafiken i länet ska drivas med förnyelsebara drivmedel, grön el och när det gäller bränslen ska biogas dominera. Det känns riktigt bra.

”Tillvaratar vi matavfallet i ett hushåll på fyra personer, så kan man driva en bil på det i 12 kilometer”

ROLAND ÅKESSON (C)

– Tillvaratar vi matavfallet i ett hushåll på fyra personer, så kan man driva en bil på det i 12 kilometer. När det gäller att tillvarata restavfall från jordbruket, så påverkar det även vattenmiljön och Östersjön på ett väldigt positivt sätt.

Peter Wretlund lyfter fram arbetsmarknadsregionerna:

– Det är oerhört viktigt att vi har möjlighet att kunna pendla i så stor utsträckning som möjligt i vårt yrkes- och studieliv – men även i fritidslivet. En av de stora utmaningarna i vårt län är kompetensförsörjningen. Det får vi dagligen höra från arbetsgivare.

Han konstaterar att en stor del av trafiken rullar till och från huvudorterna i länets tolv kommuner.

Tre kommuner i länet har stadstrafik: Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

”Minska trängseln”

– Kalmar har en väldigt stor del. Där handlar mycket om att minska trängseln, säger Peter Wretlund.

Roland Åkesson berättar att 84 procent av länets invånare har en hållplats inom två kilometer.

Björn Brändewall säger att man hela tiden arbetar för att förbättra tillgängligheten.

Peter Wretlund lyfter fram en nyhet: BRT – Bus Rapid Transit – vilket kan översättas till superbussar på svenska.

Målsättningen är att det i vårt län ska finnas en BRT-station vid E22:an i varje kustkommun: Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Torsås.

– Tanken är att den bussen ska stanna vid en enda plats i varje kommun. Vi jobbar intensivt med detta, säger Peter Wretlund.

FOTO

PETER A ROSÉN