Polisanmäld för intrång i patientjournal

2020-02-18 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

En medarbetare inom Region Kalmar län har blivit polisanmäld.

Personen ifråga är misstänkt för dataintrång i ett av regionens patientjournalsystem.

I ett pressmeddelande berättar regionen att den aktuelle medarbetaren ska ha loggat in i en patientjournal som hen inte hade rätt att läsa.

Region Kalmar län har en regel om att verksamhetschefen regelbundet ska genomföra kontroller av loggfiler – för att hitta eventuella avvikelser, som skulle kunna tyda på att det har skett ett dataintrång. Verksamhetschefen är dessutom skyldig att genomföra kontroller av loggfilerna vid misstanke om dataintrång.

Riktlinjer

Inom regionen finns det riktlinjer för medarbetarnas tillgång till patientinformation. För att få behörighet till journalsystemet måste den anställde underteckna en förbindelse om att följa de regler som gäller för hantering av patientinformation.

Om det, i en internutredning, kan påvisas att en anställd uppsåtligen har gått in och läst i en journal, som denne inte har rätt att läsa, så ska en polisanmälan göras. Det är huvudregeln. I och med att det aktuella fallet är polisanmält kommenterar inte regionen det inträffade ytterligare.

Foto: Region Kalmar län