Polisen får utökande befogenheter enligt förslag från regeringen

Polisen får utökande befogenheter enligt förslag från regeringen

2021-09-02 Av av Annicka Gunnarsson

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag till nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Förslaget ger polisen ökade möjligheter att i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

För att polisen ska få bättre möjligheter att ta vapen och explosiva varor från kriminella nätverk, och för att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott vill regeringen ge polisen möjlighet att i brottsförebyggande syfte söka efter sådana föremål i gemensamma utrymmen, till exempel trappuppgångar och tvättstugor, i eller i anslutning till flerbostadshus.

Större befogenheter till polisen

– Polisen måste ges större befogenheter att söka efter vapen och sprängämnen för att strypa de kriminellas tillgång till farliga föremål och för att minska risken för allvarliga våldsbrott. Med det här förslaget ökar polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar i förebyggande syfte, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Den nya befogenheten till husrannsakan får användas i situationer där risken framstår som stor att till exempel skjutvapen eller sprängämnen ska användas vid våldsbrott. Ett krav är att det kan antas att åtgärden leder till att ett farligt föremål påträffas.

Förslagen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: