Politiker: Oskarshamn är en ren och snygg kommun

Politiker: Oskarshamn är en ren och snygg kommun

2020-11-12 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Oskarshamn är en ren och snygg kommun.

Det slog tekniska nämndens politiker fast under det senaste sammanträdet, som inleddes med en workshop, där ledamöterna pratade om tillväxtstrategin i kommunen.

Man lade fokuset på framgångsfaktorer utifrån tekniska nämndens perspektiv.

Kommunens målsättning är, som bekant, att invånarantalet ska ligga på 30 000, eller fler, år 2030.

”En framgångsfaktor”

YVONNE BERGVALL (S) OM HUMMELN UTANFÖR KRISTDALA

– Vi har en bra tillväxtstrategi. Vi lyfte, exempelvis, fram vår vattentäkt, Hummeln (bilden) utanför Kristdala. Vi kommer att klara oss med den, tack vare att den är så djup. Det är en framgångsfaktor, säger tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S).

– Vi har dessutom nöjd personal som trivs på sina arbetsplatser. Och de är goda ambassadörer för vår verksamhet, tillägger hon.

– Vi konstaterade också att det är otroligt fint på kajkanten, precis nedanför stadshuset. Det tycker jag med. Och jag blir lycklig om möblerna får stå kvar på platsen.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se