Preliminärt bokslut: Stort plus för Oskarshamns kommun

Preliminärt bokslut: Stort plus för Oskarshamns kommun

2021-02-18 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

39,5 plusmiljoner.

Så ser Oskarshamns kommuns preliminära bokslut för 2020 ut.

Det är 7,3 miljoner kronor bättre än kommunen hade budgeterat med.

Verksamhetens kostnader är dock 33,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Negativa avvikelser

Negativa avvikelser, jämfört med budget, finns inom kansli/kommundirektör (minus 18,4 miljoner kronor), tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet (minus 15,2 miljoner kronor), socialnämnden (minus 12,7 miljoner kronor) och tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet (minus 5,3 miljoner kronor).

Bakom minussiffrorna ligger politiska satsningar med koppling till coronapandemin, nedskrivningar av fastigheters anskaffningsvärde i specifika fall, högre kostnader med anledning av coronapandemin samt högre avskrivningskostnader till följd av tidigare vatten- och avloppsavskrivningar, men där del av eget kapital reserverats.

Skatteintäkter och generella statsbidrag landar på plus 15,2 miljoner kronor, jämfört med budget.

Finansnettot visar på en positiv avvikelse med 25,6 miljoner kronor, jämfört med budget.

Investeringar

Investeringarna uppgår till 199,5 miljoner kronor (267,8 miljoner kronor hade budgeterats). Det rör sig främst om investeringar inom vatten och avlopp, fastigheter inom skolor och förskolor samt IT-investeringar, där inte alla budgeterade medel har använts.

Det finansiella målet, nettokostnadernas storlek i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, uppnås inte för 2020.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: