Privatperson vill se sänkt hastighet i Fårbo

Privatperson vill se sänkt hastighet i Fårbo

2020-06-10 Av av Peter A Rosén


FÅRBO

I ett brev till Oskarshamns kommun framför en privatperson ett önskemål om farthinder och/eller sänkt hastighet på Nordenskjöldsvägen i Fårbo.

Enligt personen ifråga passerar bilar i hög hastighet, trots skymd sikt och varningsskyltar för lekande barn, som satts upp av såväl kommunen som privatpersoner.

”Gatan används som genomfartsväg mellan Figeholmsvägen och Hagadalsvägen. Fårboskolan ligger i anslutning till gatan. Många barn i olika åldrar går och cyklar på gatan varje dag. Den godkända hastigheten på gatan är 30 km/h, vilket är för högt med tanke på den begränsade sikten”, skriver personen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Fårboskolan. FOTO: PETER A ROSÉN