Prognos: Minus 3,5 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden

Prognos: Minus 3,5 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden

2021-06-09 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS KOMMUN

Minus 3,5 miljoner kronor.

Så ser prognosen ut, för helåret, när det gäller barn- och utbildningsnämndens ekonomi i Mönsterås kommun.

– Vi är ju inte bundna vid år, utan vid läsår. Uppsägningarna på Krungårdsskolan i Blomstermåla blir inte effektuerade förrän nu, på grund av uppsägningstiderna. De har gått högt när det gäller personalstyrkan under våren. Vilket de också har behövt, till viss del, på grund av att asyleleverna har varit kvar.

”Gymnasiesärskolan är den stora posten”

JACQUELINE DOOHAN (C), ORDFÖRANDE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi har också haft särskilt höga kostnader när det gäller gymnasiesärskolan, vilket vi inte hade räknat med. Det handlar om två miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar, men där kan vi inte göra något åt det, med tanke på att det är lagstadgat.

– Skolskjutskostnaderna har också ökat en aning. Men gymnasiesärskolan är den stora posten.

Hur många tjänster drar ni in?

– Totalt sett, för hela barn- och utbildningsnämnden, handlar det om 20 personer – och bland dem finns både tillsvidare- och visstidsanställda, svarar Jacqueline Doohan, som berättar att merparten av de bortplockade tjänsterna finns på Krungårdsskolan i Blomstermåla.

– Det beror på att de förlorar 50 elever när asylförläggningen försvinner.

Om det kommer in nya elever i Blomstermåla, så får de gå i skolan i Ålem?

– Ja, det är en försiktighetsåtgärd. I dagsläget vet vi att det är ett ojämnt antal elever i årskurserna. Vi började därför hänvisa elever till Alsteråskolan i Ålem, för att jämna ut. Är man nyinflyttad, så kan man bli hänvisad till den skolan.

”Låt Krungårdsskolans elever och personal få en chans!”, skriver föräldrar i Blomstermåla i ett inlägg i sociala medier. Inlägget är kopplat till en namninsamling på skrivunder.com. Har du förståelse för oron som många föräldrar känner?

– Jag har inte läst detta. Egentligen rör det sig inte om någon neddragning, om man jämför med de andra skolorna. Vi har ett resursfördelningssystem. Att man får resurstilldelning efter hur många elever man har, ja, det är likadant för alla. Men har man särskilda behov, så ska det finnas extra resurser till det. Det är dessutom som så att vi inte vet vad som händer på Salthäll efter att de asylsökande har flyttat.

”Vi får se hur många som flyttar in”

– Vi får se hur många som flyttar in. Är det barnfamiljer, ja, då får vi ändra oss i sådana fall. Då är det nya elever som kommer in. Det får vi följa väldigt nogsamt. Vi har avstämningar gällande elevtillströmningen 15 februari och 15 september.

Salthäll. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Sedan har vi särskilt stöd på Krungårdsskolan. Där har vi äskat en miljon kronor extra i budgeten, som kommer upp på fullmäktige på måndag. Det är viktigt för oss att pengarna går dit. Och i år fick vi 1,2 miljoner kronor från skolmiljarden, som vi inte hade räknat med. De pengarna går till grundskolan, vilket vi tog beslut om i nämnden i dag.

Jacqueline Doohan berättar också att Krungårdsskolan, som en följd av effektiviseringarna, blir enparallellig på lågstadiet (en klass i varje årskurs).

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: