PTS ska göra en omvärldsanalys för att stärka bredbandsutbyggnaden i hela landet

PTS ska göra en omvärldsanalys för att stärka bredbandsutbyggnaden i hela landet

2022-05-18 Av av Annicka Gunnarsson

BREDBAND

Post- och telestyrelsen, PTS, har fått i uppdrag av regeringen att göra en omvärldsanalys för att hitta lösningar som kan bidra till att utbyggnaden av bredband så att det långsiktiga målet i bredbandsstrategin till 2025 om att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.

Regeringen ger PTS i uppdrag att göra en omvärldsanalys för att hitta lösningar som kan bidra till att utbyggnaden av bredband även täcker de sistatvå procenten i Sverige, de så kallade vita fläckarna för snabbt bredband.

– Regeringens mål är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet till 2025. I dagsläget finns god möjlighet för snabbt bredband i hela landet. Men, det finns vita fläckar som är svåra att nå. Vi behöver titta på alla lösningar för att se till att snabbt bredband också blir tillgängligt på dessa platser, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S).

”Regeringens mål är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet till 2025.”

Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S)

Bredbandsmål till 2025

Det långsiktiga målet i bredbandsstrategin till 2025 är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. I strategin ingår också att 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s och 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s. Målen i strategin är teknikneutrala.

PTS får av regeringen i uppdrag att analysera de satsningar som gjorts i andra EU-länder för att öka utbyggnaden av snabbt fast- och mobilt bredband. Syftet är bland annat att se om andra länders lösningar går att applicera i Sverige.

PTS uppdrag är att:

  1. identifiera andra länders satsningar, främst inom Europeiska unionen. Satsningarna kan avse stöd, främjande eller regleringsinsatser,
  2. analysera de valda ländernas initiativ, och om möjligt även effekten på utbyggnaden och de vita fläckarna samt
  3. lämna förslag på åtgärder som skulle kunna vara relevanta att genomföra i Sverige, där lämpligt. Förslag kan baseras på goda exempel från andra länder, men även utifrån PTS erfarenheter av arbetet i Sverige.

Uppdraget att undersöka möjligheterna med satellituppkopplingar förlängs samtidigt så att båda uppdragen, som har samband med varandra, kan redovisas tillsammans. 

PTS ska redovisa uppdraget senast den 22 december 2022 till Regeringskansliet.

Foto: IP Only som är ett av alla företag som gräver fiber i hela landet

Dela gärna artikeln: