Räddningstjänsten klarar inte längre av att bemanna upp stationen i Kristdala

2020-05-06 0 av Peter A RosénKRISTDALA

Räddningstjänsten i Oskarshamns kommun kan inte längre bemanna upp brandstationen i Kristdala fullt ut.

– Det bor inte så många där, vilket gör det svårt för oss att rekrytera. Det finns inget formellt neddragningsbeslut – men i informationen till politikerna säger vi att vi inte kommer att arbeta ihjäl oss för att fylla luckorna, säger räddningschefen Jonas Neldemyr till vår tidning på onsdagen.

Han berättar att brandstationen i Kristdala har totalt 20 anställda när den är fulltalig.

– Men i dag är de bara 17 stycken. Vi har hittat tre personer som är intresserade, men även om de klarar testerna, så är det ändå bara 15 kvar i augusti/september, berättar Jonas Neldemyr.

Hittills har varje skiftlag i Kristdala bestått av fem personer (en styrkeledare och fyra brandmän).

– Men man har sagt att man kommer att ha svårt att klara av att ha den bemanningen från 1 maj och framåt. Därför har vi sagt att vi ska lösa det.

– Vi har sagt att vi inte kommer att arbeta ihjäl oss för att få en styrkeledare och fyra brandmän i varje skiftlag. Men vi har också sagt att vi inte ska gå under en plus två (en styrkeledare och två brandmän) i varje skiftlag.

Oskarshamn hjälper till

Jonas Neldemyr berättar även att stationen i Kristdala kommer att få automatisk hjälp från Oskarshamn vid brand i byggnad och brand i det fria. Man kommer också att kunna få hjälp av den fria inryckningen vid behov. Alla som inte är i beredskap kan då åka in ändå, om de har möjlighet.

När det gäller underlaget i Kristdalaområdet, så finns det endast cirka 500 personer i den rätta åldersgruppen, påpekar räddningschefen.

– Vi vill att de ska vara mellan 20 och 65 år. Och sedan gäller det förstås att de klarar de fysiska kraven. Utöver det, så ska det inte ta mer än fem-sex minuter för dem att ta sig in till stationen i Kristdala. Detta gör att det är väldigt svårt för oss att rekrytera där. Det försvinner dessutom folk från stationen hela tiden, vilket försvårar situationen ytterligare.

– Vi kommer helt enkelt inte att kunna bibehålla skiftlag med en plus fyra över tid. Underlaget är för litet för det.

Ny tjänst införs

Räddningstjänsten inför istället en ny tjänst som kommer att förbättra situationen i Kristdala, enligt Jonas Neldemyr.

– Vi kommer att ha en så kallad förstainsatsperson i Kristdala. Denne kommer att ha ett fordon vid hemmet, vilket innebär att mellan tre och fem minuter sparas in, i och med att FIP-enheten inte behöver åka in till stationen. Förstainsatspersonen kan klä på sig och åka direkt istället. Därmed får vi tillgång till en omedelbar åtgärd, som kan förhindra händelser och förlopp.

– Därmed blir det tryggare och säkrare för Kristdalaborna, säger Jonas Neldemyr, som berättar att Kristdalastationen åker på mellan 20 och 40 larm per år.

– Flera av utryckningarna behöver man inte vara en plus fyra på.

 – Vi har gjort en riskanalys och det nya sättet att bemanna är rätt anpassat efter antalet larm, typen av larm och de risker som finns i Kristdalaområdet, säger Jonas Neldemyr.

Under 2019 hade stationen i Kristdala totalt 23 larm. Mest förekommande var trafikolyckor, automatlarm, brand i byggnad och skogsbrand.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Brandstationen i Kristdala. FOTO: PETER A ROSÉN