Regeringen har beslutat om extra servicebidrag till lanthandlare: ”Behövs samhällsservice”

Regeringen har beslutat om extra servicebidrag till lanthandlare: ”Behövs samhällsservice”

2022-12-27 Av av Annicka Gunnarsson

REGERINGEN

Lanthandlare i hela landet har givet det rådande omvärldsläget särskilda utmaningar som påverkar deras dagliga drift. För att stärka lanthandlarna har regeringen beslutat om ett extra servicebidrag till dagligvarubutiker i serviceglesa områden på 25 miljoner kronor 2023.

Tillgång till dagligvarubutiker är en förutsättning för att människor ska kunna leva, bo och verka i alla delar av landet. Ofta erbjuder dessa små butiker också en rad andra tjänster av som har stor betydelse för boende i gles- och landsbygd, exempelvis posttjänster eller apoteks- och systembolagsombud.

– För att kunna ha en levande landsbygd behövs samhällsservice. Det är av stor vikt att lanthandlarna får stöd så att de kan fortsätta erbjuda service till boende, besökare och näringsliv i gles- och landsbygder. Pengarna i den extra satsningen ska främst bidra till att stärka lanthandlare som har störst behov, det kan till exempel vara att man drabbats av höga elpriser, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Brottas med höga priser

De utmaningar som lanthandlare just nu brottas med handlar bland annat om höga elpriser, höga inköpspriser samt förändringar av konsumenternas inköpsvanor. Regeringens extra satsning på servicebidrag till dagligvarubutiker i serviceglesa områden gäller under 2023. Bidrag kan beviljas i enlighet med förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Peter Kullgren, landsbygdsminister
Peter Kullgren, landsbygdsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: