Regeringen: Ingen förtur i vården med privat sjukvårdsförsäkring

Regeringen: Ingen förtur i vården med privat sjukvårdsförsäkring

2022-06-11 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Regeringen beslutade under fredagen om propositionen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården. Regeringen föreslår att det i avtal mellan region och privat vårdgivare ska framgå hur det ska säkerställas att utförandet av uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.

Den som har störst behov ska få vård först, men i dag låter vissa vårdbolag patienter med privat sjukvårdsförsäkring gå före andra patienter med större behov av vård. Så ska det inte få vara. Nu stärker vi den demokratiska kontrollen och tar ett första steg för att komma till rätta med detta problem, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Öka den demokratiska kontrollen

I propositionen föreslår regeringen bland annat lagbestämmelser som ska gälla när en privat vårdgivare har avtal både med en region och andra uppdragsgivare. Då ska det framgå i avtalet mellan regionen och vårdgivaren hur det ska säkerställas att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar utförandet av uppdraget från regionen negativt. Det ska också framgå hur detta ska följas upp.

”Syftet är att öka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården för att behovet, inte köpkraften, ska avgöra vem som får vård först”, säger socialminister Lena Hallengren.

Värna behovsprincipen

Regeringen bedömer samtidigt att fler åtgärder behövs för att värna behovsprincipen i hälso- och sjukvården. Den proposition som har beslutats i dag är ett första steg. Regeringen har tillsatt ytterligare en utredning som ska lämna sina förslag senare i år.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn