Regeringen satsar 15 miljoner kronor per år på forskning av elflyg

Regeringen satsar 15 miljoner kronor per år på forskning av elflyg

2023-01-15 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

FORSKNING

Regeringen satsar via Trafikverket 15 miljoner kronor per år för att genom forskning och innovation snabbt få elflyg på plats i Sverige. Trafikverket får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med allmän trafikplikt.

– Svensk flygindustri arbetar intensivt med att elektrifiera flyget. Vi gör nu en riktad satsning för att bidra till att bygga kunskap och testa ny teknik och nya lösningar. Samtidigt ska Trafikverket utreda hur elflyg kan bli en del av den upphandlade flygtrafiken, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Snabb introduktion

För att möjliggöra en snabb introduktion av elflyg i Sverige ger regeringen Trafikverket i uppdrag att genomföra en ny forsknings- och innovationssatsning på elflygsområdet för minst 15 miljoner kronor per år. Trafikverket ska även ta initiativ till ökad samverkan mellan de aktörer som arbetar med forskning och innovation på området.

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att analysera om det enligt gällande regler finns förutsättningar för att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt. Om Trafikverket bedömer att det behövs ska myndigheten lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på linjerna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: