Regeringen vill skapa bättre förutsättningar på bostadsmarknaden

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar på bostadsmarknaden

2022-01-20 Av av Oskarshamns-Nytt

BOSTAD

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag till ändringar i bostadsförsörjningslagen som syftar till att skapa ett nytt och för hela landet likvärdigt underlag för beslut om åtgärder för att förbättra situationen på bostadsmarknaden.

Med förslagen blir det tydligare att kommunerna ska behandla de bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden när de planerar för bostadsförsörjningen.

Skapa bättre förutsättningar

Boverket får i uppdrag att ta fram och förse kommunerna med ett underlag som visar hur många hushåll det rör sig om nationellt, regionalt och lokalt, baserat på kriterier för vad som är en rimlig boendesituation.

– Den kommunala planeringen ska utgå från invånarnas behov och det har tolkats väldigt olika i kommunerna. Nu skapar vi bättre förutsättningar för kommunerna att identifiera behoven, genom att ett krav på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden införs, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Bostad som möter de egna behoven

Byggande av nya bostäder är grunden för att alla i Sverige ska kunna hitta en bostad som möter de egna behoven. I dag byggs det bostäder i en högre takt än befolkningen växer och den utvecklingen behöver fortsätta med hänsyn till att situationen under många år tidigare var den motsatta.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: