Regeringen vill utreda vilka faktorer som kan skydda barn från att utnyttjas i kriminalitet

Regeringen vill utreda vilka faktorer som kan skydda barn från att utnyttjas i kriminalitet

2022-06-08 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att inhämta erfarenheter från barn och unga för att skydda dem från utsatthet. ”Nu vänder vi på ytterligare en sten för att bryta tidig rekrytering till gängen och stärka det förebyggande arbetet för att inget barn ska hamna i kriminalitet”, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta erfarenheter från barn och unga för att få en bättre bild över vilka faktorer som kan skydda barn och unga från att utnyttjas i brottslighet och kriminalitet.

– Nu vänder vi på ytterligare en sten för att bryta tidig rekrytering till gängen och stärka det förebyggande arbetet för att inget barn ska hamna i kriminalitet. Barn och ungas perspektiv och erfarenheter, bland annat kring vilka faktorer som kan förhindra att de utnyttjas i kriminella sammanhang, är en viktig förutsättning för att kunna utforma träffsäkra förebyggande åtgärder, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Skyddas från utsatthet

Uppdraget innebär att Barnombudsmannen ska inhämta barn och ungas åsikter och erfarenheter om hur barn och unga kan skyddas från utsatthet som kan leda till att de utnyttjas i kriminella aktiviteter. Barnombudsmannen ska inom ramen för uppdraget även inhämta kunskap och erfarenheter från Brottsförebyggande rådet.

För uppdraget får Barnombudsmannen 1 miljon kronor under 2022. En redovisning av uppdraget ska ske senast den 1 april 2023 till Socialdepartementet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: