Region Kalmar län har anmält en incident

Region Kalmar län har anmält en incident

2023-02-22 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

”Region Kalmar län anmälde på tisdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

”Anmälan gäller en försändelse som skickades till en patient. Innehållet inklusive medskickad följesedel avsåg dock en annan patient. På följesedeln framgick namn och adress till den patient som egentligen skulle fått försändelsen.”

”Rutiner ska ses över så att risker för liknande händelser inte ska inträffa på nytt. Personen som fått sina personuppgifter röjda kommer att informeras om händelsen”, skriver regionen.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: