Region Kalmar län: ”Ökande smitta”

Region Kalmar län: ”Ökande smitta”

2021-03-24 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Kalmar län går in i påskveckan med ökande smitta och fortsatt hög belastning på sjukvården”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på onsdagen.

”I den tredje vågen av covid-19 är det den brittiska mutationen som dominerar. 80-90 procent av dem som konstaterats ha covid-19 nu har den brittiska mer smittsamma varianten. Det finns en tydlig koppling mellan denna mutation och ett mer dramatiskt förlopp när det gäller smittspridning vid utbrott på arbetsplatser och i andra verksamheter”, skriver regionen.

”Allvarligt smittläge”

– Den brittiska varianten har spridit sig söderut i länet och nu är det i Kalmar kommun som fallen ökar mest. Det är ett allvarligt smittläge med en stor ökning i de yrkesverksamma åldrarna 21 år och uppåt, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

”Därför uppmanas alla som haft nära kontakt med någon som konstaterats smittad att testa sig. Det gäller oavsett om man har symtom eller inte. Med nära kontakt avses att man under 15 minuter vistats närmare en två meter från en person som visat sig smittad.”

– Man ska testa sig så fort som möjligt och om man får ett negativt svar ska man göra det ytterligare en gång fem dagar efter kontakten. Har det gått mer än fyra dagar räcker det med ett test. Om det gått mer än sju dagar sedan kontakten behöver man inte testa sig.

”För att hantera den ökande smittspridningen har smittspårningsenheten den senaste veckan förstärkts med ytterligare smittspårare.”

”Belastningen på sjukvården har de senaste veckorna varit fortsatt hög och någon minskning av antalet inlagda covidsjuka märks inte. Däremot syns en minskning av personer över 80 år i behov av sjukhusvård. Vecka 5 var 47 procent av de inlagda covidpatienterna över 80 år, förra veckan rörde det sig om 14 procent.”

”Tydlig effekt”

– Det är en tydlig effekt av vaccinationerna. Samtidigt ser vi en ökning av både antalet och andelen yngre som är inlagda, främst i gruppen 50-59 år. Vecka 5 stod de för 10 procent, förra veckan var de drygt 30 procent av de inlagda. Vi har ett konstant högt tryck och jag är orolig för den närmaste tiden med den ökade smittspridning vi har, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

”Det mest effektiva sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom är att vaccinera sig. Arbetet fortsätter utifrån hur mycket vaccin som levereras”, skriver regionen.

– Nu går vi vidare och kallar ytterligare en grupp att boka tid för vaccination. Nästa vecka får alla födda 1951-1945 brev om hur de ska boka sig, säger vaccinsamordnaren Marie Ragnarsson.

Vaccinationstakten är dock helt beroende av vaccintillgången, tidvis kan det därför vara ont om lediga tider när man ska boka sig.

Fakta/Så minskar vi smittspridningen

  • Håll avstånd.
  • Handla ensam.
  • Träffa inte andra människor än de i den närmaste kretsen.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Tänk på att resa på ett smittsäkert sätt.
  • Jobba hemifrån om det finns möjlighet.
  • Stanna hemma och testa dig vid symtom.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln: