Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Region Kalmar län: På torsdag kommer nya besked om Astra Zenecas covid-19-vaccin

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LÄNET

”Covid-19 kom på olika sätt att dominera regionstyrelsens sammanträde på onsdagen”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Ledamöterna fick en genomgång av regiondirektör Ingeborg Eriksson kring det aktuella läget. Den handlade både om smittläget, trycket på sjukvården, vaccinationsläget och den kommande planeringen.”

”Med de personer över 80 år som redan fått sin första dos vaccin eller har en bokad tid för att få en spruta är vaccinationstäckningen över 90 procent inom åldersgruppen i länet.”

”Till följd av uteblivna vaccinleveranser har dock planen för de fortsatta vaccinationerna fått skjutas framåt. Till detta har kommit att vaccinationerna med Astra Zeneca-vaccinet sedan tisdagen är pausat av försiktighetsskäl. På torsdag kommer nya besked kring detta vaccin.”

Drygt 88 000 personer

”Först i maj beräknas den breda allmänheten komma att erbjudas vaccination. Det rör sig då om en grupp på drygt 88 000 personer. För att skapa ett effektivt och snabbt flöde kommer tre vaccinationscentraler att sättas upp i Kalmar, Oskarshamn och Västervik vid sidan av hälsocentralerna som fortsätter att vaccinera.”

”Allt är dock beroende på hur mycket vaccin som kommer till länet under våren. Hittills har prognoserna tvingats skrivas ned nästan varje vecka sedan vaccinationerna sattes igång”, skriver regionen i pressmeddelandet.

”I februari noterades flest antal digitala vårdmöten hittills en enskild månad inom Region Kalmar län – 1 427 möten. Det kan jämföras med samma månad 2020 då antalet bara var 16. Sedan dess har vi drabbats av en pandemi och som en följd har också de digitala mötesformerna ökat kraftigt. Från att till en början varit främst primärvården som använt tekniken har nu psykiatrin och länet sjukhus också på allvar börjat med digitala vårdmöten.”

”En annan följd av pandemin är en kraftig ökning av inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se. I februari i år var det 272 000 inloggningar mot 131 000 i februari förra året. Det har också skett en ökning av konton på 1177.se. I dag är 189 603 länsinvånare anslutna.”

”För 1177 Vårdguiden på telefon var medelväntetiden 18,14 minuter i februari. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 20 procent.”

”I primärvården fick 83 procent av patienterna som i januari vände sig till sin hälsocentral träffa medicinsk personal inom tre dagar, vilket är lite bättre än riket. 93 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan fick i februari en tid inom tre dagar.”

”Tillgänglighet till vård påverkas”

”Tillgänglighet till vård påverkas av pandemin. Trots det är Kalmar län en av de regioner som ligger på den övre halvan i landet. 66 procent av patienterna i Kalmar län fick i januari en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 54 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 82 procent i jämförelse med 69 procent för hela landet.”

”I både Västervik och Oskarshamn var över 80 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i februari färdigbehandlade inom fyra timmar, medan strax över 65 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.”

”När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin fick omkring 73 procent av patienterna tid till ett första besök inom 30 dagar i januari. Det kan jämföras med snittet för hela landet – 42 procent. Däremot är tillgängligheten till behandling och fördjupad utredning sämre. Till behandling fick 38 procent tid inom 30 dagar och till fördjupad utredning under 78 procent. Här pågår arbete för att förbättra tillgängligheten”, skriver regionen.

Övrigt

”Regionstyrelsen fick vid sitt sammanträde en genomgång av ett flertal nationella rapporter som kommit den senaste tiden, som Hälso- och sjukvårdsbarometern och Nationell patientenkät för akutmottagningar.

”Också tre andra patientenkäter där inte landets samtliga regioner deltagit presenterades. När det gäller en mellanårsmätning inom primärvården med sju deltagande regionen är patienternas omdöme högst för Region Kalmar län. När det gäller habilitering med elva regioner ligger Region Kalmar län något lägre än snittet. Slutligen när det gäller rehabilitering med fyra deltagande regioner innebär patienternas omdöme att Region Kalmar län hamnar över snittet.”

ARKIVFOTO

REGION KALMAR LÄN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS