Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Region Kalmar län vill köpa Ellen Keyskolan i Västervik

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LÄNET

Region Kalmar län vill på sikt förvärva Ellen Keyskolan i Västervik för sjukhusets framtida utveckling.

Ellen Keyskolan finns i en grannfastighet till sjukhuset och just nu utreder Västerviks kommun en samlokalisering av högstadieskolorna på annan plats i kommunen.  Blir det fallet kommer skolan inte längre att användas. Något som kan bli verklighet om fem-tio år. Då fastigheten är av betydelsen för sjukhusets expansion har frågan blivit högaktuell för regionen. 

Skolbyggnaden är kulturminnesförklarad och skulle kunna användas som administrationsbyggnad med olika möteslokaler och för utbildning och träning. Det skulle i sin tur frigöra andra ytor på sjukhusområdet för utveckling av moderna vårdlokaler. Skolfastigheten bedöms som strategiskt viktig för sjukhusets utveckling och den enda expansionsmöjligheten under överskådlig tid.

Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige att fastigheten ska inarbetas i lokalstrategiplanen för Västerviks sjukhus med syfte att på sikt förvärva den.

Strategi för klinisk forskning

Region Kalmar län ska öka ambitionerna när det gäller högkvalitativ forskning. För att nå dit är det nödvändigt att regionens akademiska miljö utvecklas och blir starkare.

Det slås fast i en strategi för klinisk forskning som regionstyrelsen antog på onsdag. Tre områden som behöver utvecklas pekas ut i strategin:

  • Högkvalitativ klinisk utbildning och forskarhandledning behöver säkerställas.
  • Disputerande forskande medarbetare från olika professionerna behöver finnas, vara aktiva och stimuleras.
  • Det akademiska ledarskapet behöver tydliggöras och integreras i den dagliga verksamheten.

Till strategi kopplas en handlingsplan med olika aktiviteter både på kort och lång sikt.

M-KD-alliansen föreslog med stöd av SD ett fjärde område som ska syfta till att utveckla och öka forskningen inom såväl primärvården som framtidens nära vård. Något som avslogs med motiveringen att strategin är övergripande för alla verksamheter och det vore fel att peka ut en specifik verksamhet.

Fem motioner behandlades

Fem motioner var på regionstyrelsens bord vid onsdagens sammanträde. De går nu vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.

  • Folktandvården är konkurrensutsatt och verksamheten ska vara kostnadsneutral. Därför går det inte att avvika från indexuppräkning av avgifterna. Med det svaret föreslås att en motion från Vänsterpartiet om frysta avgifter inom den offentliga tandvården avslås. V reserverade sig till förmån för motionen.
  • En annan motion från V om jämlik vård för missbrukare med förslag om sprututbyte också vid Västerviks sjukhus och att göra Naloxon – ett läkemedel som kan häva överdoser – tillgängligt i hela länet besvaras med att sprututbytesprogrammet kommer att utvidgas i länet. När det gäller Naloxon är det redan tillgängligt i hela länet. Det kan förskrivas på recept, men det kräver utbildningsinsatser för patienten, anhöriga som berörd personal.
  • En motion från Moderaterna om att Region Kalmar län bör starta en eller flera akademiska vårdcentraler besvaras med att detta redan är på gång. Det pågår ett arbete för att bygga den miljö som behövs för att kunna inrätta en akademisk hälsocentral. En akademisk hälsocentral är en verksamhet där universitet och region gemensamt arbetar för forskning, utbildning, utveckling och fortbildning i det dagliga arbetet.
  • 200 personer inom vården jobbar kvar hos Region Kalmar län trots att de fyllt 68 år. Det framgår av svaret på en motion från Moderaterna om att tillåta personer över 68 år att vara kvar på sina tjänster och minst på halvtid handleda yngre kollegor inom våren. I svaret pekas på att det är fullt möjlighet att arbeta kvar, det är den seniora medarbetarens kompetens och verksamhetens behov som styr. Det är i dag främst sjuksköterskor, läkare och undersköterskor/sköterskor som jobbar inom regionen trots att de fyllt 68.
  • I en motion från Moderaterna föreslås att en virtuell ungdomsmottagning ska etableras i länet. I svaret framgår att arbetet för att utveckla digitala tjänster vid länets ungdomsmottagningar pågår, men har delvis pausats på grund av coronapandemin.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS