Regionen satsar 4,8 miljoner kronor på stödinsatser för näringslivet

Regionen satsar 4,8 miljoner kronor på stödinsatser för näringslivet

2020-08-05 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

En av de fortsatta stödinsatserna är att företag i Kalmar län med upp till 20 anställda nu åter kan söka extra stöd för extern rådgivning kopplat till covid-19.

Förutom att själva satsa 2,4 miljoner har Region Kalmar län också beviljats lika mycket EU-medel från regionala fonden Småland och Öarna, till ett projekt med riktade insatser till länets näringsliv.

Extra stöd för extern rådgivning är en av insatserna som åter görs möjlig. Stödet gick att söka i våras och rekordmånga ansökningar kom då in: totalt 280 ansökningar mellan april och juni.

Stödet kan endast sökas en gång, men har företaget beviljats extrastöd under våren görs nu en ny bedömning.

En skillnad med denna ansökningsperiod är att Region Kalmar län tecknat avtal med ett antal konsultfirmor inom områden som ekonomi, juridik, personalfrågor och finansiering.

Gå igenom ekonomin

Om företaget beviljas stödet, får man då välja den konsult som passar utifrån den lista som erbjuds. Men principen är densamma, att företaget exempelvis kan få hjälp vid ansökan om statliga stödpaket eller att gå igenom ekonomin i företaget.

Projektet innebär förutom extrastödet även andra stödinsatser, exempelvis att genomföra olika omställningsåtgärder inom besöksnäringen, ordna framtidsseminarier för olika branscher och geografiska områden samt att ta fram olika scenarier för den kommande tiden för ett fördjupat arbete inom olika branscher.

– Det känns oerhört positivt att vi kan fortsätta med våra riktade insatser till länets näringsliv. I denna satsning samlar vi insatser som både ger företagen i vårt län akut hjälp och expertstöd men också erbjuder stöd och vägledning inför en omstart, att se över sin plan B eller plan C, samt att vara bättre rustad om liknande kriser drabbar oss igen eller om den nuvarande krisen blir allt för långvarig, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

GRAFIK

Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: