Regionens tjänstepersoner ska inte bedriva politisk kampanj

Regionens tjänstepersoner ska inte bedriva politisk kampanj

2021-06-02 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

I början av maj uppmärksammades det i media att rektorn för en av regionens folkhögskolor bedriver kampanj i en starkt polariserad politisk fråga på skolans hemsida och i egenskap av sitt ämbete. En månad senare fanns kampanjtexten fortfarande kvar på hemsidan. Det skriver moderaterna i ett pressmeddelande.

Moderaterna undrar, oaktat sakfrågan, om det är förenligt med Region Kalmar läns riktlinjer att tjänstepersoner agerar politiskt i tjänsten och via regionens offentliga kanaler. Därför har vi idag ställt en interpellation till Karin Helmersson (C), ordförande för Folkhögskolestyrelsen Region Kalmar län.

– Man må tycka att ämnet är behjärtansvärt, men att en ledande tjänsteperson tar tydlig politisk ställning, dessutom på folkhögskolans egen hemsida, är inte okej – oaktat sakfrågan. Och jag måste säga att jag är förvånad över att innehållet inte har tagits bort. Kanske hade regionmajoriteten agerat annorlunda om folkhögskolan i fråga börjat bedriva kampanj för mer kärnkraft i syfte att nå hållbarhetsmålen, eller mot nya banor för höghastighetståg eftersom de slukar värdefulla naturresurser och spyr ut växthusgaser under byggnationen, säger Pär-Gustav Johansson (M)

– När jag jobbade som lärare var min rektor tydlig med att jag under inga omständigheter fick utöva politiska påtryckningar i min roll som lärare. Att då få läsa att en av våra skattefinansierade folkhögskolor bedriver politisk kampanj gör mig faktiskt upprörd. Jag tycker att den svenska skolan ska ägna sig åt fakta och kunskapsinhämtning, inte åt politisk propaganda, säger Malin Sjölander (M).

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: